Hallinto-oikeus: Puolustusvoimien toiminta Vattajalla vaatii nykyistä laajemmat ympäristöluvat – Kokkola ilahtui päätöksestä

Vaasan hallinto-oikeus on päättänyt, että Puolustusvoimien ampumatoiminta Vattajalla vaatii ympäristöluvan, koska se saattaa aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähialueelleen. Ympäristölupaa haetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.

Vattaja
Vattajanniemi syksyn valossa.
Vattajanniemi kuvattuna viime syksynä.Juha Kemppainen / Yle

Puolustusvoimien toimintaa Lohtajan Vattajalla on käsitelty pitkään. Viimeviikkoinen päätös käänsi kelkan laajan ympäristöluvan puolelle, mutta siitä voidaan vielä valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tuoreimmassa käänteessä Vaasan hallinto-oikeus otti kantaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vuoden 2016 syksyllä tekemään päätökseen. Tuossa päätöksessä ELY-keskus velvoitti Puolustusvoimat hakemaan ympäristölupaa alueen raskasaseammunnoille niiden aiheuttaman melun vuoksi.

Päätöksestä valittivat hallinto-oikeuteen sekä Kokkolan kaupunki että Puolustusvoimat ja yksi yksityishenkilö. Kokkolan kaupunki kiinnitti valituksessaan huomiota Puolustusvoimien toiminnan vesistö- ja pohjavesivaikutuksiin, maaperän pilaantumiseen ja Vattajan alueen merkittäviin luonnonarvoihin. Lisäksi kaupunki vaati kaikkien ampuma-alueen toimintojen luvittamista.

Varusmiehet harjoittelevat olalta laukaistavan Stinger-ilmatorjuntaohjuksen käyttöä Lohtajan Vattajalla.
Puolustusvoimat on käyttänyt Vattajan harjoitusaluetta viime vuosina enimmillään 188 päivää vuodessa.Juha Kemppainen / Yle

Vaasan hallinto-oikeus katsoi viime viikolla tekemässään päätöksessä, että Puolustusvoimien ampumatoiminta Vattajalla muodostaa sellaisen kokonaisuuden, että siitä saattaa aiheutua kohtuutonta rasitusta lähistölle.

Ympäristölupa vain raskasaseammunnoille ei siis ollut hallinto-oikeuden mukaan riittävä, vaan oikeus velvoittaa Puolustusvoimat hakemaan ympäristölupaa Vattajan koko ampumatoiminnalle sekä siihen liittyville maalilennokki- ja helikopteritoiminnalle.

Kokkolan kaupunki on tyytyväinen oikeuden tekemään linjaukseen, kertoo kaupungin ympäristösihteeri Juhani Hannila.

– Me olemme olleet koko ajan sitä mieltä, että Puolustusvoimien toimintaa alueella pitäisi tarkastella kokonaisuutena, ja juuri sellaisen päätöksen Vaasan hallinto-oikeus on nyt tehnyt, Hannila toteaa.

Sen sijaan hallinto-oikeus katsoi, että tähän mennessä tehtyjen selvitysten mukaan ampumatoiminta ei aiheuta alueella vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Oikeuden mukaan lupaharkinnassa ympäristön pilaantumiskysymykset voivat mahdollisesti tulla uudelleen arvioitavaksi.

– Sitten kun ympäristölupaa käsitellään, niin viranomainenhan joutuu ottamaan huomioon kaikki nämä riskit, ja niistä voidaan antaa lupamääräyksiä, sanoo Hannila.

Lupaviranomaisella on kuitenkin oikeus arvioida itse, mistä toiminnasta lupamääräyksiä annetaan, ja kuinka laajoja määräykset ovat.

"Vattaja on varsinainen helmi"

Hannila myös muistuttaa Lohtajan Vattajan alueen merkityksestä.

– Kyllähän Vattaja on Suomessa merkittävin ja arvokkain dyynialue, joka on säilyttänyt nämä luonnon erityispiirteet. Samalla se on pohjavesialuetta, ja maisemallisesti erittäin arvokas alue, johon liittyvät myös Ohtakarin kulttuurimaisemat. Varsinainen helmi siis.

Hannila korostaa, että juuri siksi onkin tärkeää, että Puolustusvoimien toimintaa ja sen vaikutuksia alueella tutkitaan ympäristöluvan avulla, ja toiminnan seuraamisesta tulee avointa ja läpinäkyvää.

– Suurin asia tässä on se, että kun aiemmin lupaa on vaadittu yhdeltä toiminnolta kerrallaan ja sitten taas seuraavalta, nyt sitä katsotaan kokonaisuutena. Se on ainoa oikea tapa.

Puolustusvoimat voi vielä valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaikaa on toukokuun loppupuolelle saakka.

– Se nyt ehkä joudutaan vielä odottamaan, mutta sitten kun päätös on lainvoimainen, Puolustusvoimilla on puoli vuotta aikaa jättää lupahakemus, ja siinä voidaan antaa kaikki riittävät määräykset ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemiseksi. Tämä oli hyvä päätös, Hannila kertaa.

– Tarinahan tosiaan jatkuu, ja voi jatkua vielä pitkäänkin. Pääasia on kuitenkin se, että nyt olemme tässä tilanteessa.

Juttua muokattu 25.4.2018 klo 13:52:

Poistettu jutusta lause, jossa kerrottiin asian käsittelyn palaavan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Ympäristölupaa haetaan ELY-keskuksen sijaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.

Tarkennettu jutussa lausetta, jossa kerrottiin Vaasan hallinto-oikeuden katsovan, että Puolustusvoimien toiminta Vattajalla muodostaa kokonaisuuden, josta saattaa aiheutua rasitusta lähistölle. Hallinto-oikeuden päätös koskee kuitenkin vain Puolustusvoimien ampumatoimintaa Vattajalla.

Poistettu jutusta lause, jossa kerrottiin, ettei hallinto-oikeus ottanut kantaa Kokkolan kaupungin esittämiin perusteluihin veistöjen pilaantumisesta ja luontoarvoista. Hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, että selvitysten mukaan ampumatoiminta ei aiheuta alueella vesistön pilaantumista tai sen vaaraa, mutta lupaharkinnassa ympäristöasioita voidaan mahdollisesti arvioida uudestaan.

Lisätty tekstiin lause, jossa kerrotaan, että lupaviranomainen arvioi itse, mistä toiminnasta lupamääräyksiä annetaan ja kuinka laajoja ne ovat.