Päiväkotien työntekijöitä edustavat ammattiliitot erimielisiä uudesta laista – "Näyttää siltä, että tulevat lastenhoitajat kouluttautuvat ei-minnekään"

Osa päiväkotien henkilökunnasta marssii tänään keskiviikkona ulos työpaikoiltaan vastalauseena valmisteilla olevalle varhaiskasvatuslaille.

varhaiskasvatus
Päivi Niemi-Laine ja Olli Luukkainen
Ulosmarssiin osallistuvan JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sekä lakiesitystä kannattavan OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

Päiväkotien eri henkilöstöryhmiä edustavat ammattiliitot ovat täysin eri mieltä siitä, onko uusi varhaiskasvatuslaki hyvä vai huono asia.

Tehyyn, Superiin, Jytyyn, Talentiaan ja JHL:ään kuuluvat lastenhoitajat ja sosionomin tutkinnon omaavat lastentarhanopettajat ovat marssimassa ulos työpaikoiltaan tänään keskiviikkona vastalauseena uudelle laille.

Opettajien ammattijärjestöön OAJ:hin kuuluvat yliopistokoulutetut lastentarhanopettajat eivät osallistu ulosmarssiin. Järjestö itse asiassa kannattaa uutta varhaiskasvatuslakia.

– Meidän väki ei ole ulosmarssimassa, koska meidän väki kannattaa sitä lakimuutosta, Olli Luukkainen selitti Ylen aamu-tv:ssä tänään keskiviikkona.

Laki lisäisi yliopistokoulutettuja lastentarhanopettajia

Päiväkodeissa on töissä yliopistokoulutettuja lastentarhanopettajia, ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksen saaneita lastentarhanopettajia sekä ammatillisen koulutuksen saaneita lastenhoitajia. Näiden ammattien keskinäinen suhdeluku on muuttumassa lakiesityksen myötä siten, että yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien määrää lisätään.

– Tässä ollaan nyt siirtämässä painopistettä hieman siihen suuntaan, että lapsen oppimisen tukeminen vahvistuu ja hoivan ja hoidon osuus hieman vähenee, Luukkainen selitti.

Hän huomautti, että Suomessa on monta kuntaa, joissa ei ole tällä hetkellä yhtään yliopistokoulutuksen saanutta lastentarhanopettajaa.

JHL:n puheenjohtajan Päivi Niemi-Laineen mielestä päiväkotien nykyinen moniammatillinen henkilöstörakenne on erittäin hyvä ja laadukas.

Näin hieno moniammatillinen ketju ollaan musertamassa vain sillä ajatuksella, että pitää saada yliopistotason lastentarhanopettajia.

Päivi Niemi-Laine

– En ymmärrä sitä, että miten näin hieno moniammatillinen ketju ollaan nyt musertamassa vain sillä ajatuksella, että pitää saada yliopistotason lastentarhanopettajia, aamu-tv:n keskusteluun osallistunut Niemi-Laine totesi.

Hänen mielestään amk-sosionomit ovat yhtä päteviä kuin yliopistokoulutuksen saaneet lastentarhanopettajat.

Niemi-Laine korosti keskustelussa, että tarkoituksena ei ole saada aikaiseksi vastakkainasettelua.

Ovatko työpaikat vaarassa?

Lakiesityksessä annetaan 12 vuotta aikaa siihen, että kolmanneksen päiväkodin henkilöstöstä olisi oltava lastentarhanopettajia, kolmanneksen sosionomeja ja kolmanneksen lastenhoitajia. Lain myötä korkeakoulutettujen opettajien osuus kaksinkertaistuisi nykyisestä.

OAJ:n Luukkainen vakuutteli, että kenenkään työpaikka ei ole vaarassa lakiesityksen takia.

– Kenenkään työpaikka ei ole vaarassa. Tämä siirtymäaika on oikeastaan historiallisen pitkä – 12 vuotta, Luukkainen huomautti.

JHL:n Niemi-Laine oli kuitenkin täysin eri mieltä.

– Tällä hetkellä jo näyttää siltä, että tulevat lastenhoitajat kouluttautuvat ei-minnekään, Niemi-Laine totesi.

Uuden varhaiskasvatuslain on määrä astua voimaan elokuun alussa.