Muistisairaiden ja syömishäiriöisten oikeuksia aiotaan kohentaa lainsäädännöllä

Kyse on ihmisarvon toteutumisesta, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.).

muistisairaudet
Hoitaja pitelee vanhuksen kättä.
AOP

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että ihmisellä on oikeus erityiseen suojeluun, jos hänen itsemääräämiskykynsä on pitkäaikaisesti alentunut. Esitys liittyy potilaslain ja sosiaalihuollon asiakaslakien yhdistämiseen.

Itsemääräämiskyvyltään alentuneelle henkilölle turvataan lakiesityksen mukaan hänen tarpeidensa mukainen asuminen, hoito ja huolenpito.

– Itsemäärämisoikeutta vahvistavalle lainsäädännölle ja yhtenäisille säännöksille on ollut todellinen tarve. Uskon, että tästä saadaan sellainen ihmisiä kunnioittava laki, joka suojaa asiakasta ja potilasta sekä antaa työntekijöille selkeät säännöt, perustelee perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.).

Lakiesitys sisältää myös säännöksiä tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta sekä tahdosta riippumattomasta päihdehoidosta. Esimerkiksi syömishäiriö voi olla perusteena tahdosta riippumattomalle hoidolle.

Muistisairaat ovat suurin yksittäinen ryhmä, jota uudistus koskisi. Saarikon mukaan laki antaisi turvaa myös autistisille ja kehitysvammaisille.

– Pohjimmiltaan kyse on ihmisarvon toteutumisesta, Saarikko sanoo. Lakiesitys kokoaa tartuntatautilain, kehitysvammalain, mielenterveyslain, päihdehuoltolain ja lastensuojelulain säännöksiä. Saarikko kuvaa esitystä eräänlaiseksi sateenvarjolaiksi.

Lakiesitys on määrä antaa eduskunnalle syksyllä. Uudet lait tulisivat pääosin voimaan vuonna 2020.