Puolangan kunnanjohtaja Esko Rautiainen eroaa erimielisyyksien vuoksi: "On parempi, että siirryn pois"

Esko Rautiaisen työ kunnanjohtajana päättyi tänään.

Esko Rautiainen aloitti Puolangan kunnanjohtajana maaliskuussa vuonna 2016. Nyt tunnelmat ovat haikeat. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Puolangan kunnanjohtaja Esko Rautiainen on eronnut virastaan. Kunta kertoo tiedotteessaan, että päätös tehtiin hyvässä yhteisymmärryksessä Rautiaisen kanssa.

Taustalla on kuitenkin kuntalaissa pakollisen johtajasopimuksen neljäs pykälä, jossa on kyse johtamisen ristiriitatilanteista. Rautiainen kertoo, että hänen ja kunnanhallituksen välillä on ollut eriäviä näkemyksiä kunnan kehityksestä.

– Näkemykset johtamisesta ja kunnan kehittämisestä eivät kohdanneet. Kunnioitan kunnallista itsehallintoa ja sitä, että poliittinen johto johtaa. On parempi, että siirryn pois, muotoilee Rautiainen.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Peltola ei suostu kommentoimaan ristiriitoja tarkemmin. Peltolan mukaan päätös on useiden kuukausien pohdinnan tulos. Peltola kertoo silti olevansa tyytyväinen Rautiaisen työhön.

Rautiaisen virkasuhde kuntaan päättyi tänään. Kunnanhallituksen täytyy vielä virallisesti hyväksyä neuvottelutulos.

Uuden kunnanjohtajan löytymiseen asti sijaisena toimii nykyinen hallintojohtaja Aija-Mari Partala. Peltolan mukaan uuden johtajan haku aloitetaan rauhassa. Hän toivoo tulevalta johtajalta hyviä yhteistyökykyjä.

– Kunnanjohtajan tulee kyetä johtamaan kunnan organisaatiota ja tulla hyvin toimeen luottamuselinten kanssa siten, että yhdessä kehitetään kuntaa eteenpäin, Peltola sanoo.

"Tyhjä olo"

Rautiainen aloitti tehtävässään 29.3.2016. Rautiainen kuvaa aikaansa Puolangan kunnanjohtajana haasteellisena ja työteliäänä.

– Aloittaessani alkoi maakuntauudistus, ja olin tiiviisti mukana sitä valmistelevissa työryhmissä. Samaan aikaan elinkeinopäällikkö oli opintovapaalla ja minulla oli hänen tehtäviään hoidettavana. Lisäksi viime vuonna oli muutamien keskeisimpien ihmisten sairaslomia.

– Edellytykset viedä asioita eteenpäin eivät olleet parhaat mahdolliset.

Rautiainen kuvailee tunnelmiaan haikeiksi.

– On tyhjä olo, koska olen yrittänyt ja antanut kaikkeni. Työhän on enemmän kuin pelkkää rahan ansaitsemista. Työkaverit ovat muodostuneet läheisiksi. Heitä jään kaipaamaan.

Johtajasopimuksen ehtojen mukaisesti Rautiainen saa 12 kuukauden palkkaa vastaavan summan, koska hän irtisanoutui itse. Tarkkoja tulevaisuudensuunnitelmia Rautiaisella ei vielä ole.

– Ihailen kevään ja alkavan kesän tuloa. Mietin tulevaisuutta kaikessa rauhassa.