Tutkimus: Eläkeläinen käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja vuodessa 6 500 euron arvosta – vain runsas kymmenys siitä maksetaan omasta pussista

Sote-palveluja käyttävät paljon erityisesti yli 85-vuotiaat vanhuuseläkeläiset ja alle 55-vuotiaat työkyvyttömyyseläkeläiset.

sosiaali- ja terveyspalvelut
Vanhus kävelee rollaattorin kanssa.
Rollaattorilla liikkuva ihminen. Henrietta Hassinen / Yle

Eläkeläinen käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja vuodessa keskimäärin 6 500 euron arvosta, mutta maksaa niistä maksuina vain 830 euroa eli noin 13 prosenttia.

Tämä käy ilmi Eläketurvakeskuksen torstaina julkaisemasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin eläkeläisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä.

Tutkimuksessa selvisi, että sote-palvelujen käytössä on kuitenkin huomattavaa vaihtelua eläkeläisten välillä. Tämä johtuu siitä, että eläkeläisten sote-palvelujen käytössä on selkeitä eroja ikä- ja tuloluokittain sekä palvelutyypin mukaan.

Sote-palveluja käyttävät paljon erityisesti yli 85-vuotiaat vanhuuseläkeläiset ja alle 55-vuotiaat työkyvyttömyyseläkeläiset. Vanhuksilla suuret kulut liittyvät tyypillisesti dementian hoitoon. Nuoremmilla eläkeläisillä suuret kulut johtuvat psykoosin ja epilepsian hoidosta.

Kun moni vanhus ja nuori asuu pitkäkestoisesti asumis- tai laitospalvelussa, se nostaa kustannuksia, tutkimuksessa korostetaan.

Pieni eläkeläisryhmä aiheuttaa leijonanosan kustannuksista

Tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluita on käyttänyt valtaosa kaikista eläkeläisistä eli noin 90 prosenttia. Kuitenkin vain kymmenen prosenttia palveluita käyttäneistä eläkeläisistä aiheuttaa jopa noin 70 prosenttia kaikista kustannuksista.

Kun keskimääräiset eläkeläisten kulut ovat vuodessa 6 500 euroa, eniten palveluja käyttävillä ne ovat henkeä kohti keskimäärin peräti 50 000 euroa vuodessa.

Eläkeläisten suurin ikäryhmä, 65–69-vuotiaat, koostuu taas pääosin vastikään eläkkeelle siirtyneistä kohtuullisen terveistä henkilöistä, mikä heijastuu myös heidän suhteellisen vähäiseen palveluiden käyttöön.

Maksut rasittavat etenkin pienituloisia eläkeläisiä

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että pienituloisilla eläkeläisillä sote-palveluiden asiakasmaksut, mutta myös lääkkeiden ja matkojen omavastuut ovat tuloihin nähden erittäin suuret.

Alimpaan tuloluokkaan kuuluvista 18–54-vuotiaista eläkeläisistä noin viidenneksellä kustannukset ylittävät peräti 40 prosenttia käytettävissä olevista tuloista.

Tämä selittyy osittain asumis- ja laitospalveluja tarvitsevien kehitysvammaisten huonoilla tuloilla ja runsaalla palveluiden käytöllä.

Tutkimuksessa huomautetaan, että vaikka sote-palvelujen asiakasmaksut ovat osalle eläkeläisistä suuret, maksut ovat silti pienet suhteessa palvelujen rahalliseen arvoon.

Kun esimerkiksi tehostetun asumispalvelun vuorokausikustannus on keskimäärin noin 140 euroa, 775 euron takuueläkkeellä siitä voi maksaa vain muutaman vuorokauden kulut. Näin ollen julkisen palvelun tuottama tulonsiirto on eläkeläiselle huomattava asiakasmaksuista huolimatta, tutkimuksessa todetaan.

Juttua muokattu 26.4. klo 11.28 ja klo 15.02: Tarkennettu otsikkoa, että kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut, eikä pelkästään terveyspalvelut. Otsikosta myös poistettu sana "rasittaa". Lisäksi tarkennettu tekstissä ja faktalaatikossa kohtia, joissa kerrotaan siitä mitä tutkimuksessa selvitettiin.