Opettaja laulatti virsiä, luki Raamattua ja pudotti arvosanat – pikkukunta sai kehotuksen noudattaa koulunkäynnistä annettuja ohjeita

Vanhemmat kantelivat Klamilan koulun opettajan opetusmetodeista viime kesänä.

aluehallintovirastot
lapsi rukoilee
Yle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kehottaa Virolahden kuntaa ja Klamilan koulun opettajaa noudattamaan paremmin koulunkäynnistä yleisesti annettuja ohjeita.

Aluehallintovirasto on tutkinut Klamilan koulun vanhempien viime kesänä jättämän kantelun, joka koski yhden luokanopettajan opetusmetodeja.

Vanhempien mielestä opettaja ei hyödyntänyt opetuksessaan nykyaikaista teknologiaa, kuten tabletteja tai tietokoneita. Lisäksi oppilaiden arvosanoissa oli ollut yllättäen usean numeron pudotuksia.

Erään koululaisen äidin Jaana Kokkalan mukaan esimerkiksi kahden oppilaan äidinkielen numero oli pudonnut yhdeksästä vitoseen, mikä tuli vanhemmille yllätyksenä. Opettaja ei ollut missään vaiheessa kotiin yhteydessä, vaikka pudotus oli suuri.

Opettajan kerrottiin myös laulattaneen virsiä uskonnollisissa aamunavauksissaan, joissa opettaja myös luki Raamattua.

Kantelussa arvosteltiin myös kunnan sivistystoimenjohtajan menettelyä opettajan suhteen. Vanhempien mielestä sivistystoimenjohtaja ei ollut antanut kyseiselle opettajalle varoituksia ja oli pantannut asiaan liittyvää tietoa.

Kiista opettajan työtavoista johti siihen, että yhdeksän oppilasta vaihtoi viime syksynä koulua.

Klamilan koulu on toinen Virolahden koulun kahdesta alakoulusta.

Uskonnonvapautta kunnioitettava

Ratkaisunaan aluehallintovirasto ohjeistaa yleisellä tasolla kyseistä opettajaa huomioimaan jatkossa, että opetus on järjestettävä uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Uusi opetussuunnitelma tuli voimaan vuonna 2014.

Aluehallintovirasto muistuttaa ratkaisussaan myös siitä, että yksittäinen opettaja ei voi päättää uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä koulussa. Tämä oikeus on koulutuksen järjestäjällä. Tällöinkin oppilaalla ja hänen vanhemmillaan on oltava oikeus päättää jäädä koulussa järjestettävistä tunnustuksellisista tilaisuuksista pois.

Kunnan sivistystoimenjohtajan ja koulun rehtorin aluehallintovirastolle antaman selvityksen mukaan koko työyhteisössä linjattiin tammikuussa, että koulun aamunavauksissa ei käytetä uskonnollista materiaalia.

Virolahden sivistystoimea aluhallintovirasto puolestaan ohjeistaa huolehtimaan, että lakiin ja säädöksiin nojaava opetus toteutuu käytännössä kaikissa kunnan kouluissa.

Turvallisuudessa puutteita

Opettajaa pyydetään aluehallintoviraston ratkaisussa kiinnittämään huomiota myös oppilaiden turvallisuuden parempaan varmistamiseen.

Kantelussa tuotiin ilmi tapaus, jossa koulun alueelta poistuneen lapsen vanhemmille ilmoitettiin asiasta vain tekstiviestillä puhelinsoiton sijaan.

Lisäksi yhdessä tapauksessa oppilas oli pudonnut mereen, mistä opettaja oli tämän nostanut ylös, muttei ollut ilmoittanut asiasta vanhemmille.

Kunnan sivistystoimenjohtajan ja koulun rehtorin aluehallintovirastolle antaman selvityksen mukaan kyseiset tapaukset on myöhemmin selvitetty vanhempien kanssa.