1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sunny Car Center

Kuntapäättäjälle tuli maksettavaksi 350 000 euron korvaukset – tämä pitäisi oppia Sunny Car Center -sotkusta

Hämeenlinnalaisen entisen kuntapoliitikon Iisakki Kiemungin saama korvaustuomio Sunny Car Center -tapauksessa saattaa kylmätä niitä, jotka istuvat tälläkin hetkellä kunnan edustajina erilaisten yhtiöiden hallituksissa. Ihan syystäkin.

Sunny Car Center
Iisakki Kiemunki
Iisakki Kiemunki on saanut todeta, että yhtiön hallituksen jäsen on oman onnensa varassa.Tiina Kokko / Yle

Viime päivinä Hämeenlinna on ollut otsikoissa myttyyn menneen autokauppakeskushanke Sunny Car Centerin oikeusjutun takia. Oikeus tuomitsi yhtiön hallituksessa olleen entisen kuntapoliitikon Iisakki Kiemungin maksamaan 350 000 euroa korvauksia konkurssipesälle yhteisvastuullisesti yhtiön pääomistajan Markku Ritaluoman kanssa. Kiemungin katsottiin vastanneen liki viiden miljoonan euron vahingoista, joita yhtiölle aiheutui, mutta korvattava summa soviteltiin huomattavasti pienemmäksi.

Kiemunki tuli yhtiön hallitukseen Hämeenlinnan kaupungin edustajana. Kaupungilla oli vähemmistöomistus yhtiöstä. Nyt kun koko sotku on levinnyt tuulettimeen, kaupunki ei kuitenkaan ole vastuussa mistään. Tämä on tuntunut monista epäreilulta, mutta lakipykälät ovat asiassa selvät.

Kuntaliiton lakiasiainjohtaja Arto Sulonen ei ota kantaa Iisakki Kiemungin tapaukseen, vaan kertoo hallitustoimintaan liittyvistä asioista yleisellä tasolla.

– Kun olet yhtiön hallituksessa ja hallituksen jäsenille tulee oikeudessa vahingonkorvausvastuita, ne ovat henkilökohtaisia, eivät kunnan vastuita. Kuntaa ei ole tuomittu, vaan henkilö.

Kunta ei vastaa yhtiön hallituksen jäsenistä

Sulosen mukaan kunnan toimialaan ei kuulu ottaa vastuuta kenenkään henkilökohtaisesta vahingonkorvausvastuusta. Kunnalla ei ole myöskään velvollisuutta ottaa vastuuvakuutuksia.

– Jos henkilö on tuomittu tuomioistuimessa vahingonkorvauksiin sen vuoksi, että hän on vahingonkorvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta, niin se on nimenomaan henkilöön kohdistuva ja henkilökohtaista vastuuta. Mikään organisaatio ei ole tästä vastuussa, vaikka hän olisi ollut siellä kunnan edustajana. Hän ei ole luottamushenkilö hallituksessa, vaan osakeyhtiön hallituksen jäsen.

Arto Sulonen
Arto Sulonen, Kuntaliiton lakiasiain johtajaIlkka Klemola / Yle

Sulonen kertoo, että asiaa joutuu terottamaan myös kunnan määräysvallassa olevien tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille.

– Ei näytä olevan kaikille hallituksen jäsenille selvää, että heidän vastuunsa määräytyy osakeyhtiölain mukaan eli yksityisoikeudellisten säännösten mukaan. He eivät ole luottamushenkilöitä edes juridisesti kuntalain näkökulmasta, koska osakeyhtiön hallitus ei ole mikään kunnan toimielin.

Yhtiön etu tulee ensin

Kuntaliiton järjestämissä luottamushenkilöiden koulutuksissa vastuuasiaa korostetaan, kertoo Kuntaliiton lakiasiainjohtaja Arto Sulonen.

– Kun itse olen kouluttamassa, niin minä kyllä paukutan tätä todella vahvasti. Kun osakeyhtiön hallitukseen mennään, niin pitää tietää, missä roolissa siellä on ja mitkä ovat vastuut.

Kuntakonsernissa konsernijohdolla on mahdollisuus antaa konserniohjeita yhtiön hallituksen edustajille. Kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta näitä tulisi noudattaa.

Kun osakeyhtiön hallitukseen mennään, niin pitää tietää, missä roolissa siellä on ja mitkä ovat vastuut.

Arto Sulonen

– Mutta jos tulee juridisesti kiistanalaisuuksia eli mikä on oikeudellisesti mahdollista ja mikä ei, niin se arvioidaan osakeyhtiölain näkökulmasta. Viime kädessä jopa kunnan oman konserniyhtiön hallitukseen valitun henkilön on katsottava nimenomaan yhtiön etua, Sulonen muistuttaa.

"Meno ollut varsin villiä"

Uusi kuntalaki tuli kokonaisuudessaan voimaan viime vuonna. Laissa on korostettu yhtiöiden hallitusten jäsenten asemaa, kertoo Arto Sulonen.

– Meno on ollut joissain kunnissa ja joissain yhtiöissä varsin villiä. Laissa on nyt asetettu yleisiä kelpoisuustavoitteita kunnan konserniyhtiöiden hallituksen jäsenille.

Hallituksessa täytyy olla toimialan ja taloudellista asiantuntemusta, Sulonen kertoo.

– Sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät tuomaan yhtiön toimialan, toiminnan ja talouden näkökulmasta lisäarvoa työskentelyyn.

Sulosen mukaan Kuntaliittoon tulee vastuukysymyksistä silloin tällöin kyselyjä yhtiöiden hallitusten jäseniltä epäselvissä tilanteissa.

Professori: tietämättömyys ei pelasta vastuuriskiltä

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera kommentoi yritysjohdon vastuuta niin ikään yleisellä tasolla. Hänenkin mielestään on selvää, että päätöksiä osakeyhtiön puolesta sen hallituksessa tekevillä henkilöillä on vastuu.

– Jos aiheutetaan vahinkoa esimerkiksi lainvastaisilla toimilla, heidän kuuluu joutua vastuuseen.

Vahteran mukaan aika monesti on niin, että kunnan edustajina yhtiöiden johtoon valitut henkilöt eivät ymmärrä hallitusjäsenyyteen liittyvää vahingonkorvausvastuun riskiä.

– Toivottavasti riskit osattaisiin tiedostaa. Osakeyhtiön hallituksessa olevien oletetaan tuntevan muun muassa osakeyhtiölain keskeiset säädökset. Jos tällaista ymmärtämystä ei ole, henkilön tulisi kieltäytyä ottamasta jäsenyyttä vastaan. Tietämättömyys ei pelasta vastuuriskiltä, Vahtera muistuttaa.

Veikko Vahtera
Tampereen yliopiston yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera.Jonne Renvall

Yhtiön johdon vahingonkorvausvelvollisuutta on punnittu esimerkiksi aikuiskoulutuskeskus Adultan konkurssissa, missä pesä nosti miljoonien korvauskanteen entisiä hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa vastaan. Tapaus ei johtanut korvauksiin.

– Johdon vastuu ei ole poikkeuksellista. Julkisesti omistetuissa yhtiöissä tapauksia ei tosin kovin paljon ole. Asioita myös sovitaan usein oikeudenkäyntien välttämiseksi, jos vahingot ovat pienempiä, kertoo Vahtera.

Isosuo: Kaupunki ei maksa

Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja, oikeustieteiden kandidaatti Juha Isosuo tähdentää niin ikään, että Hämeenlinnan kaupunki ei ole Sunny Car Centerin jutussa millään tavalla mukana.

– Kaupunkihan on ollut yhtiössä vähemmistöosakkaana eli yhtiötä ei mikään kaupungin konserniohje koske. Hämeenlinnan kaupunki ei voi maksaa Kiemungin maksettavaksi tulleita korvauksia, koska ne ovat henkilökohtaisia. Silloin kaupunki ylittäisi toimivaltansa, jos näin tehtäisiin.

Juha Isosuo selittää kädet levällään.
Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.Hannu Harhama / Yle

Yhtiön hallituksen jäsenten oikeuskulu- ja vastuuvakuutusten ottaminen kuuluu Isosuonkin mielestä yhtiön hallituksen vastuulle, ei kaupungin.

– Voiko tämäntyyppisiä asioita vastuuvakuutuksella ylipäänsä vakuuttaa? Oikeudenkäyntikulujen osalta voi, mutta korvauksia ei nähdäkseni voi millään vakuutuksella kokonaan ratkaista, Isosuo pohtii.

Edes vastuuvakuutukset eivät kata kaikkia johdon aiheuttamia vahinkoja. Jos teko on tahallinen tai törkeän huolimaton, ne yleensä rajautuvat vakuutuksen ulkopuolelle.

Kiemunki: luottamushenkilöt oman onnensa varassa

Iisakki Kiemunki sanoo, että hallitusten jäsenten vakuuttamisessa käytännöt vaihtelevat yhtiökohtaisesti. Kiemunki kertoo, että Sunny Car Centerillä oli vakuutukset Pohjantähdessä, mutta ne irtisanottiin konkurssin yhteydessä.

– Muutenkaan ne eivät olisi kattaneet hallituksen jäseniä tilanteessa, jossa yhtiö käy oikeutta tavallaan ”itseään vastaan”. Eli konkurssi- ja vahingonkorvaustilanteiden varalta pitäisi olla henkilökohtaiset vakuutukset, Kiemunki kertoo sähköpostitse.

Kiemunki kertoo ehdottaneensa, että kaupunki voisi vakuuttaa nimeämänsä edustajat eri yhteisöihin myös ulkopuolelta.

– Mielestäni olisi hyvä, jos luottamushenkilöt olisivat jollain tavalla vakuutettuja myös kaupungin luottamustehtävissä, joissa yhä useammin joutuu tutkintapyyntöjen kohteeksi. Tarkoitan nyt oikeusturvavakuutuksia, en vastuuvakuutuksia.

Minun tapauksessani korvaus oli pyöreä nolla, taloudelliset hyödyt yhdessä tehdyistä linjauksista koituivat kaupungille ja vahingot jäivät yksin minun vastuulleni

Iisakki Kiemunki

Kiemungin mukaan ongelmaa ei olisi, jos hänellä olisi ollut vastuuvakuutus Sunny Car Centerin ulkopuolelta. Kiemunki sanoo, että vakuuttaminen ei ole ollut tapana kuntasektorilla, vaan luottamushenkilöt ovat hyvin pitkälti oman onnensa varassa.

– Valta ja vastuu eivät oikein kohtaa kunnallisessa päätöksenteossa. Käytännössä valtaa päättää asioista ja resursseja ei juurikaan ole, mutta vastuu on joskus pirun iso saatuun korvaukseen nähden. Minun tapauksessani korvaus oli pyöreä nolla, taloudelliset hyödyt yhdessä tehdyistä linjauksista koituivat kaupungille ja vahingot jäivät yksin minun vastuulleni.

Lue seuraavaksi