1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Tarkastuslautakunnat

"Maakuntaliiton johtamisessa on ongelmia" – Keski-Pohjanmaan liitto saa kovaa kritiikkiä myös huonosta työilmapiiristä ja asioiden vetkuttelusta

Tilintarkastaja ei ota kantaa siihen, voidaanko maakuntajohtajalle ja entiselle maakuntahallitukselle myöntää vastuuvapaus. Tämä on harvinaista.

Tarkastuslautakunnat
Puheenjohtajan nuija.
Kalle Niskala / Yle

Keski-Pohjanmaan liiton hallinto saa rajua kritiikkiä liiton tarkastuslautakunnalta ja tilintarkastajalta. Johtamisen ongelmat ovat tarkastuslautakunnan mukaan heikentäneet työilmapiiriä ja johtaneet viivästyksiin muun muassa hanketoiminnassa.

Puutteet johtamisessa ovat johtaneet katkoksiin tiedonkulussa, ja liiton sisälle on muodostunut kuppikuntia.

– Tilanne ei saa olla se, että johtajuutta otetaan muodostuneessa tyhjiössä ja rakennetaan sisäisiä ryhmittymiä, jotka pahimmillaan vaikeuttavat organisaation toimintaa merkittävästi. Arvioimme, että näin on nyt käynyt, kirjoittaa tarkastuslautakunta viime vuotta koskevassa arviointikertomuksessaan.

Aluehallintovirasto puuttui työhyvinvoinnin ongelmiin jo 2015, mutta tarkastuslautakunnan mukaan liiton johdon jämäkkä tarttuminen ongelmiin on kestänyt liian kauan.

Elokuussa 2017 valittu uusi maakuntavaltuusto on tarkastuslautakunnan ja Ylen haastattelemien luottamusmiesten mukaan puuttunut ongelmiin päättäväisesti eli se on osin tehnyt liiton johdolle kuuluneita tehtäviä. Näin ei voi jatkua.

– Luottamusmiesjohdon ei kuitenkaan tule pitkäkestoisesti johtaa näitä prosesseja, joiden tulisi kuulua virkajohdon työn ja operatiivisen osaamisen piiriin, kirjoitetaan arviointikertomuksessa.

Liiton valtuudet myöntää rahoja edelleen jäissä

Keski-Pohjanmaan liiton ongelmat johtivat lopulta siihen, että työ- ja elinkeinomisteriö TEM sulki tammikuussa liiton rahahanat toistaiseksi eli otti liitolta pois valtuudet jakaa EU:n projektirahoja.

TEM perii myös takaisin liiton jo jakamia EU-rahoja noin 200 000 euron edestä. Esimerkiksi ammattikorkeakoulu Centria joutuu maksamaan maakuntaliiton virheistä yli 125 000 euroa.

Tämänkin olisi tarkastuslautakunnan mukaan voinut ehkä välttää puuttumalla asiaan nopeammin. TEM teki ensimmäisen ohjaus- ja valvontakäynnin maakuntaliittoon jo viime vuoden toukokuussa, mutta käynnillä ilmenneet asiat tuotiin maakuntahallituksen tietoon vasta lokakuussa.

Tarkastuslautakunnalla oli käytettävissään muun muassa TEM:n ja liiton välinen sähköpostiviestintä ja erilaisia muistioita. Lautakunta kuuli myös lukuisia ihmisiä asiassa. Silti lautakunnalle jäi epäselväksi tapahtumien kulku. TEM tekee Keskipohjanmaa-lehden tietojen mukaan uusintatarkastuksen maakuntaliittoon toukokuun puolivälissä. (siirryt toiseen palveluun)

Tilintarkastuskertomuksessa ei oteta kantaa siihen, voidaanko maakuntajohtajalle ja edelliselle maakuntahallitukselle myöntää vastuuvapaus, koska vielä ei tiedetä, johtavatko takaisinperinnät korvausvaateisiin. Julkisyhteisöjen tilintarkastuksessa on harvinaista, että tilintarkastaja ei ota kantaa tilivelvollisten vastuuvapauteen.

Tarkastuslautakunta moittii liittoa myös siitä, että se ei pysynyt talousarviossaan viime vuonna. Lautakunta patistaa maakuntaliittoa terävöittämään edunvalvontaansa ja tekemään nykyistä aktiivisempaa yhteistyötä jäsenkuntiensa kanssa.

Maakuntavaltuusto käsittelee arviointikertomusta torstai-iltana.