Riidat repivät päätöksentekoa myös Sodankylässä

Tarkastuslautakunnan jäsen syyttää kunnan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä laittomuuksista – ja päinvastoin

Sodankylä
Puheenjohtajan nuija
Jyrki Lyytikkä / Yle

SodankyläSodankylässä puidaan vanhaa kiistaa siitä, onko tarkastuslautakunta saanut haluamansa tiedot lainmukaisesti vai ei. Tarkastuslautakunnan jäsen Veikko Virtanen (kesk.) on kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle kunnanjohtaja Viljo Pesosen ja sivistystoimenjohtaja Risto Variksen toiminnasta.

Virtasen mukaan Sodankylän kunnan tarkastuslautakunta ei olisi saanut heiltä pyytämiänsä asiakirjoja ilman viivyttelyä. Lisäksi Sodankylän kunnanhallitus on käsitellyt tarkastuslautakunnan toimintaa kokouksessaan, vaikka sillä ei ole siihen toimivaltaa.

Asiakirjapyynnöt koskivat Sodankylän kunnan ja sen tytäryhtiöiden taloudenhoitoa vuosina 2013-17. Tietoa pyydettiin esimerkiksi siitä, kuinka paljon laittomasti irtisanotulle työntekijälle jouduttiin maksamaan vahingonkorvauksia ja onko asiasta tehty korvaushakemus vakuutusyhtiöön.

Virtanen toimi viime vaalikaudella tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Tällä kaudella hän on lautakunnan jäsen.

Oikeusasiamies: Väärin toimittu – mutta ei seuraamuksia

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi päätöksen asiasta maaliskuussa. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kunnanjohtaja Pesonen ja sivistystoimenjohtaja Varis ovat laiminlyöneet velvollisuutensa toimittaa tietoa tarkastuslautakunnalle.

Apulaisoikeusasiamies Sakslin moittii myös Sodankylän kunnanhallitusta siitä, että se käsitteli tarkastuslautakunnan toimintaa laittomasti kokouksessaan ja toimi muutoinkin hyvän hallintotavan vastaisesti.

Sakslin ei kuitenkaan langeta asiasta mitään seuraamuksia. Hän tyytyy vain toteamaan, että hänen perustelunsa tulee saattaa kaikkien asianomaisten tietoon.

Oikeusasiamiehellä olisi oikeus tarvittaessa jopa nostaa syyte asiasta.

Kunnanhallitus pyytää lausuntoja useaankin kertaan

Seuraavaksi päätös meni Sodankylän kunnanhallituksen asialistalle. Kunnanhallitus päätti maaliskuun 13. päivä, että se pyytää kahden viikon sisällä "kirjallisen selvityksen asiasta" kunnanjohtajalta ja sivistysjohtajalta sekä viime vaalikaudella toimineilta kunnanhallituksen jäseniltä.

Kahden viikon päästä kunnanhallitus päätti jatkaa lausuntojen antamiselle annettua aikaa 6.4. asti.

24. huhtikuuta Sodankylän kunnanhallitus jatkaa kuulemisaikaa edelleen, koska edellisen kokouksen päätös ei ole mennyt kaikille perille, ja lausuntojen antamisesta tehty pyyntö oli liian ympäripyöreä.

Nyt lausuntoa pyydetään 16.5. mennessä erityisesti eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen kohtaan, jossa hän ilmoittaa käsityksensä "kunnanjohtaja Pesosen ja sivistystoimenjohtaja Variksen laiminlyönneistä tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeuden toteuttamisessa sekä kunnanhallituksen lainvastaisesta puuttumisesta tarkastuslautakunnan lakisääteiseen arviointitehtävään sekä hyvän hallinnon perusteiden vastaisista menettelyistä avustamisasian käsittelyssä".

Lausuntojen antajat syyttävät Virtasta

Useat henkilöt ovat kuitenkin ehtineet jo antaa lausunnon asiasta. Esimerkiksi kunnanjohtaja Viljo Pesonen lausuu, että kanteluun johtaneet tapahtumat ovat osa laajempaa ongelmaa Sodankylän kunnan työilmapiirissä. Pesosen mukaan Virtasen valitus perustuu kuitenkin osin väärään tietoon.

Lisäksi tarkastuslautakunta on Pesosen mukaan itse syyllistynyt huonoon hallintotapaan, kun se on perustellut asiakirjapyyntöjään riittämättömästi ja jättänyt pöytäkirjoistaan pois lautakunnalle toimitettuja asiakirjoja.

Pesosen mukaan Virtanen on myös ollut esteellinen toimimaan tarkastuslautakunnassa sen jälkeen, kun hän teki kantelun oikeusasiamiehelle.

Sivistysjohtaja Risto Varis taas korostaa, että oikeusasiamies ei antanut koko asiasta yhtään huomautusta eikä tehnyt siitä poliisille tutkintapyyntöä vaan antaa sen vain kunnalle tiedoksi.

Variksen mukaan hän ei myöskään ole jättänyt yhtään kysymystä vastaamatta. Tarkastuslautakunnan kokousten pöytäkirjoissa on Variksen mukaan vain kirjattu näkemyksiä, eikä niistä löydy Virtasen mainitsemia avoimia kysymyksiä.

Ex-puheenjohtaja: Virheitä tehtiin – toivottavasti niistä viisastutaan

Viime vaalikaudella Sodankylän kunnanhallituksen puheenjohtajana toiminut Pekka Tuomivaara (kesk.) myöntää, että kunnanhallitus teki virheen, kun se käsitteli tarkastuslautakunnan asioita yhdessä kokouksessaan. Lisäksi Tuomivaara sanoo, että yhteistyö tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen välillä oli ajoittain väkinäistä ja ongelmallista.

Tuomivaara painottaa kuitenkin, että apulaisoikeusasiamiehen mukaan Sodankylän kunnanhallitus ei ole syyllistynyt mihinkään selkeään laittomuuteen. Sen perusteella voidaan olettaa, että tapahtuneet virheet olivat lieviä eikä niistä aiheutunut kunnalle vahinkoa.

Silti Tuomivaara toivoo, että nykyinen kunnanhallitus pyrkisi kehittämään yhteistyötä tarkastuslautakunnan kanssa. Osapuolten tulisi esimerkiksi sopia aiempaa selkeämmin toimintatavoista ja pelisäännöistä.