Joukkokantelu sateenkaaripapeista ei tuottanut tulosta – Pappi saa ilmoittaa halunsa vihkiä homopareja

Poikkeuksellinen joukkokantelu käsiteltiin nopeimmin Turussa. Muiden hiippakuntien tuomiokapitulit tekevät omat päätöksensä itsenäisesti.

Samaa sukupuolta olevien avioliitto
Samaa sukupuolta olevien henkilöiden vihkiminen
AOP

Turun arkkihiippakunta on ratkaissut ensimmäisenä kaikkiin tuomiokapituleihin tehdyn, kymmeniä pappeja koskevan joukkokantelun (siirryt toiseen palveluun). Arkkihiippakunnan tuomiokapituli katsoo, että kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Joukkokantelun kohteena olevat papit ovat ilmoittaneet julkisuudessa, että he ovat valmiita vihkimään avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Tuomiokapitulin mukaan se, että pappi pelkästään ilmoittaa halukkuutensa vihkiä avioliittooon samaa sukupuolta olevia pareja, ei ole virkavelvollisuuksien vastaista tai sellaista sopimatonta käytöstä, josta tulisi määrätä rangaistus.

Tuomiokapituli kuuli kantelun kohteena olevaa pappia. Pappi kertoi, että hän ei ole vihkinyt samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Tuomiokapitulin mukaan papin toiminta ei siten ole ollut piispainkokouksen päätöksen vastaista eikä pappisvirkaan sopimatonta.

Pappi ilmoitti, että mikäli ilmoittautuminen on rangaistavaa, hän ottaa rangaistuksen mielellään vastaan.

Kantelija pyysi selvittämään homopareja vihkineet

Eteläsuomalainen mies teki viime syksynä samansisältöisen kantelun kaikkiin yhdeksään tuomiokapituliin. Hän nimesi ne hiippakunnan papit, joiden hän katsoo menettelevän piispainkokouksen päätöstä vastaan.

Kantelijan mielestä jo pelkkä julkinen ilmoitus Sateekaaripapit–sivustolla (siirryt toiseen palveluun) siitä, että pappi on valmis vihkimään sateenkaaripareja, rikkoo piispainkokouksen päätöstä ja niitä velvollisuuksia, joihin pappi pappisvihkimyksessä sitoutuu.

Mies myös pyysi tuomiokapituleja selvittämään, ketkä ilmoittautuneista papeista ovat vihkimisiä tehneet, ja antamaan papeille kurinpitorangaistuksen.

Turun arkkihiippakuntaan tulleessa kantelussa mainituista papeista toinen oli kirjoilla Porvoon hiippakunnassa, joten tuomiokapituli ei tutkinut hänen toimiaan.

Osassa tuomiokapituleja, esimerkiksi Espoossa, Tampereella ja Porvoossa, on vireillä myös toinen samantapainen joukkokantelu.

Espoon hiippakunnan lakimiesasessori Sari Anetjärvi sanoo, että koska kantelut ovat sisällöltään samanlaisia, tuomiokapitulit ottanevat huomioon toistensa ratkaisut. Jokainen tuomiokapituli tekee kuitenkin päätöksensä itsenäisesti.

Lue myös:

Homoparien vihkimisasia pian kirkon pöydälle – Suomeenkin "Norjan malli"?

Viidelle papille piiskaa sateenkaariparien vihkimisestä – Professori: "Kirkko on jumittunut henkisen halvautumisen tilaan"

Kapituleihin valtava yhteiskantelu papeista, jotka ovat valmiita vihkimään samaa sukupuolta olevia (siirryt toiseen palveluun)

Yli 50 suomalaista pappia ilmoittautuu vihkimään sateenkaaripareja