1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonnonsuojelu

Luonnonsuojelijat ovat huolissaan hakkuista ja räjäytyksistä suositussa lähimetsässä: "Jälleen nirhaistiin metsän reunasta pala pois"

Tampereen Niihaman metsät ovat nyt paljon vartijoina. Niiden lähelle toivotaan asuntoja tuhansille, uutta golfkenttää ja rakennetaan kasvavan kaupungin vedenjakelun turvaavaa vesiputkea.

Niihaman ulkoilumaja on suosittu kohde kesät talvet. Kuva: Jussi Mansikka / Yle

Luonnonsuojelija, eräopas Raine Kallio käy viikoittain Niihaman metsässä, joka sijaitsee keskustan tuntumassa.

Tänä keväänä hän tyrmistyi. Hienoa, vanhaa kuusikkoa oli harvennettu. Lisäksi rantalepikkoa oli hänen mielestään harvennettu liian rankalla kädellä.

– Ihmettelen mitä taloudellista hyötyä on harventaa metsää kuin talousmetsää, kun kuitenkin väitetään sen jäävän virkistyskäyttöön.

Kallio kuvasi hakkuiden vaikutukset. Kuvat herättivät paljon huomiota sosiaalisessa mediassa.

– Niihamassa on nuorta sekametsää ja pusikkoa, missä pikkulinnut ja pölyttäjät viihtyvät. Hakkuut ovat suora heikennys luonnon monimuotoisuuteen.

Kuva: Lukijan kuva / Raine Kallio

– Monet ajattelevat, että se on vain ryteikköä. Mutta juuri risukko on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä. Luonto tulee pitää hoitamattomana monimuotoisuuden takaamiseksi.

Kallion havainnon mukaan pyy-kanalintuja on ollut Niihamassa tänä keväänä vähemmän. Hänen mukaansa kaupungin olisi kannattavampaa satsata turismiin ja hienoihin metsiin kuin metsän harventamiseen.

Räjäytyksiä rannassa

Niihaman metsät ovat nyt paljon vartijoina. Siellä on paljon ulkoilu-, hiihto- ja suunnistusalueita.

Sinne toivotaan myös asuntoja tuhansille, uutta golfkenttää ja rakennetaan kasvavan kaupungin vedenjakelun turvaavaa vesiputkea.

Tampereen kaupungin mukaan Niihamassa on ollut kaksi työmaata. Siellä on tehty harvennushakkuita. Sen lisäksi Näsijärven alittavan vesijohdon tieltä on kaadettu metsää.

Halkaisijaltaan puolimetrinen vesiputki alittaa vesistön kahdeksan kilometrin matkalla ja käy Niihamassa maissa. Niihamasta rakennetaan huoltotie vesijohdolle. Vesijohtoa upotetaan Näsijärveen jäiden lähdettyä.

Vesijohto turvaa Tampereen Veden mukaan Itä-Tampereen kasvavien kaupunginosien vedensaannin uusitulta Kaupinojan pintavesilaitokselta.

Tampereen Veden rakennuttajainsinööri Esko Lehtimäki sanoo, että huoltotien alta on harvennettu metsää noin sadan metrin matkalta ja kymmenen metrin levyisesti. Lehtimäen mukaan hakkuualue on vanhaa metsätietä.

Luonnonsuojelijoita ovat huolettaneet myös räjäytykset rannassa. Lehtimäki sanoo, että rannassa on tehty räjäytyksiä ja voi olla, että niitä tehdään lisää. Hänen mukaansa niistä ei ole luonnolle haittaa.

– Yhtään kalaa ei ole tullut vastaan maha ylöspäin.

Räjäytyksiä tehdään Lehtimäen mukaan siitä syystä, että maalle laitetaan venttiiliasema, joka mahdollistaa yhteyden Hirviniemen alueelle.

Tampereen kaupungin työnjohtajan Matti Pesosen mukaan harvennushakkuita on tehty viime talvena. Niihin oli hänen mukaansa luvat. Harvennuksia tehtiin, koska puita pyritään kasvattamaan isommiksi.

– Kyllähän se harveni selkeästi isolta alueelta, koska harvennuksia ei oltu tehty aikoihin. Mutta pyrimme jättämään runsaasti myös riistatiheikköjä, Pesonen sanoo.

Adressi metsän puolesta

Myös muut luonnonsuojelijat kuin Raine Kallio ovat huolissaan Niihamasta ja sen vieressä olevasta suositusta ulkoilualueesta Kaupista.

Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin aluesihteeri Juho Kytömäki arvostelee Tampereen kaupungin toimia Kauppi-Niihamassa. Tuoreimpana alueelle on suunniteltu Ruotulan golfkentän laajentamista tai siirtämistä ja asuntoja jopa 10 000 ihmiselle.

Golfkentän siirto tuhoaisi valtavasti Niihaman metsää. Hakkuita pitäisi Aamulehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) tehdä enimmillään 60 jalkapallokentän verran.

Kytömäen mukaan kaupungin eri tahoilla on eri intressejä.

– Tampereen Vesi tekee vesijohtoa, kaavoitustoimi kaavoittaa ja suunnittelee katuja, liikuntatoimi tekee reittejä ja kiinteistötoimi hakkaa metsiä. Nyt esille on vielä noussut mahdollinen Ruotulan golfkentän laajentaminen tai siirtäminen sekä osin myös asuinrakentaminen Niihaman metsiin. Tämä on jo niin räikeä juttu, että perustimme adressin metsän säilyttämisen puolesta.

Adresissa on tällä hetkellä noin 5 000 nimeä.

Kuva: Antti Eintola / Yle

Luonnonsuojelijat kaipaavat kokonaisvaltaista suunnittelua Tampereelle.

– Vesijohtoasia tuli noin vuosi sitten täysin puskista, kun yhtäkkiä huoltotien paikka hakattiin Toimelantien päähän. Luulimme, että se jäisi siihen, mutta nyt siellä räjäytetään vielä kalliotakin. Vesijohto on tärkeä asia, mutta varmasti se oltaisiin voitu suunnitella niinkin, että yhtä Kauppi-Niihaman hienoimmista ja rauhallisimmista rannoista ei pilata, Kytömäki sanoo.

Kaupunki on Kytömäen mukaan itse todennut Niihaman Toimelantiessä olevan alueen arvokkaaksi, ja hänen mukaansa huoltotie olisi pitänyt rakentaa muualle.

Kytömäen mukaan metsä on kärsinyt jo Kaupin päässä Tampereen yliopistollisen sairaalan taakse rakennetusta Arvo Ylpön kadusta.

– Jälleen nirhaistiin metsän reunasta pala pois. Myös liito-oravan asuttama metsä supistui. Kadun rakentamisen seurauksena iso ulkoilureitti piti vetää uudelleen hienon metsän läpi Tuomikallion tuntumassa.

"Luonto otetaan liian annettuna"

Villi Vyöhyke -luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Jere Nieminen sanoo, että Kauppi-Niihamassa tehdään toistuvasti tai aiotaan tehdä jotain, joka on ristiriidassa ulkoilukäytön ja luonnon kanssa.

– Mielestäni ongelma on siinä, että luonto otetaan Kauppi-Niihamassa liiaksi annettuna, eikä sitä hahmoteta saati kehitetä kunnianhimoisesti. Kokonaisvisio alueen kehittämisestä puuttuu, jolloin yksittäisistä "nakerruksista" kärsii ensisijaisesti luonto.

– Luontoa voisi korostaa ja jäsentää paljon nykyistä paremmin, ja kehittää sille samalla uutta käyttöä, joka ei ole ristiriidassa luontoarvojen kanssa, Nieminen sanoo.