Valtakunnallinen taidekasvatushanke oli liikaa pohjoisessa – ooppera ja sukupuolten kyseenalaistaminen eivät käy vakaumukseen

Uskonnollisen vakaumuksen ja taidekasvatuksen yhteensovittaminen on vaikeaa syvästi uskonnollisilla alueilla. Koululaiset eivät ole saaneet osallistua esimerkiksi Taidetestaajat-hankkeen esityksiin.

Hämeenlinnassa Taidetestaajat pääsivät katsomaan teatteriesitystä. Kuva: Tiina Kokko / Yle

Julkea ja julma, ironinen, viettelevä ja nyrjähtänyt. Näin kuvaillaan kahdeksasluokkalaisille suunnattua tanssiteosta Taidetestaajat-hankkeen nettisivuilla. Osa pohjoispohjalaisvanhemmista on pitänyt esitystä sopimattomana ja evännyt lapsiltaan pääsyn siihen.

Compania Kaari & Roni Martin: Kill Carmenia on esitetty esimerkiksi Ylivieskassa.

Ylivieskassa huomattiin, että iso osa paikalle odotetusta kouluryhmästä ei koskaan saapunut esitykseen, kertoo Taidetestaajat -hankkeen aluekoordinaattori Anne Pelttari. Hänen mukaansa syy oli ilmeinen, eikä mitenkään uusi. Pohjois-Pohjanmaalla on totuttu siihen, että taidekasvatus ja vahva uskonnollinen vakaumus ovat välillä vaikeasti yhteen sovitettavia.

– Tanssiesityksessä oli paljasta pintaa ja se herätti keskustelua sen soveliaisuudesta, Pelttari kertoo.

Hänen mukaansa tapahtuman herättämiä ajatuksia käsiteltiin esityksen jälkeisessä yleisökeskustelussa.

Taidetyöpajan sisältö hämmensi lapsia

Myös vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksestä (SRK) vahvistetaan, että osa Taidetestaajien ohjelmasta on koettu hämmentäväksi. SRK:n viestintäpäällikkö Olli Lohi kommentoi asiaa sähköpostitse.

Monissa tapahtumissa ovat vallalla liberaalit arvot, joissa viihteellisyys ja seksuaalisuus korostuvat.

Olli Lohi

Taidetestaajat-hankkeeseen liittyvässä taidetyöpajassa lapset ovat Lohen mukaan joutuneet kuulemaan hyvin hämmentävää opetusta. Hän kertoo, että eräässä työpajassa lapsille on esimerkiksi sanottu, että nykyisin ei pitäisi tytötellä tai pojitella, vaan puhua lapsista, koska käsitys omasta sukupuolesta voi vielä muuttua.

– On myös teetetty harjoituksia, joissa kuva omista kasvoista ja vartalosta on pyydetty muokkaamaan erisukupuoliseksi. Tällainen puhe ja harjoitus on koettu hyvin epämiellyttäväksi, minäkuvaa horjuttavaksi ja omaa sukupuoli-identiteettiä rikkovaksi.

Lohen mainitsema tapaus on osa Kansallisgallerian Kiasman nykytaidenäyttelyn työpajaa.

Vakaumus määrittelee koulujen ohjelmaa

Taidetestaajat-hankkeessa jokaiselle Suomen kahdeksasluokkalaiselle tarjotaan kaksi taide-elämystä, toinen lähialueella ja toinen pääkaupunkiseudulla.

Turussa Taidetestaajat pääsivät haastattelemaan tanssijoita esityksen jälkeen. Kuva: Liisa Kallio/Yle

Näissä on korostettu erityisesti korkeaa taiteellista laatua ja nuorille suunnattua yleisötyötä, kertoo Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hankepäällikkö Anu-Maarit Moilanen. Hänen mukaansa vierailuissa voidaan kuitenkin huomioida monia erilaisia seikkoja.

– Uskonnolliset vakaumukset määrittävää jonkin verran sitä, minkä tyyppisiä kohteita luokille voidaan valita.

Uskonto voi sulkea pois esimerkiksi osallistumisen populaarimusiikkiesityksiin, teatteriin ja elokuviin, Anne Pelttari kertoo. Hänen mukaansa nykyisin asiasta voi jo puhua avoimesti ja opettajilta kysytään suoraan, millaisesta taustasta oppilaat tulevat.

Muutama oppilas ei voi kuitenkaan rajoittaa koko luokan osallistumista.

Antti Arjava

SRK:n Olli Lohi näkee, että koulun erityistilanteet ovat lisääntyneet, mutta asian kanssa ei ole ollut suuria ongelmia.

– Tässä ajassa monissa kulttuuritarjonnan tapahtumissa ovat vallalla liberaalit arvot, joissa viihteellisyys ja seksuaalisuus korostuvat. Ne koetaan vieraina. Toiveena on, että lapsen ei tarvitsisi osallistua omantunnon vastaiseen toimintaan.

Lohen mukaan jokainen perhe ja nuori päättää itse omasta osallistumisesta ja poisjäännistä erilaisiin kulttuurin ja taiteen tilaisuuksiin. SRK:lta ei ole hänen mukaansa tullut ohjeistusta.

Boikotointi huomattiin kun tarjolla oli oopperaa

Taidetestaajat-hanketta rahoittavassa Suomen Kulttuurirahastossa pohjoisen erityispiirre nousi esille myös vuonna 2011, kun säätiö teki yhteistyötä oopperan kanssa. Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava kertoo, että tuolloin huomattiin, etteivät kaikki koululaiset osallistu tapahtumaan taustansa vuoksi.

Kielletty rakkaus, petos, juonittelu, väkivallan oikeutus ovat ristiriidassa opetuksemme ja ajattelumme kanssa.

Olli lohi

Arjavan mukaan Taidetestaajissa ohjelma on pyritty järjestämään niin, että ainakin toinen vierailukohteista olisi sellainen, että se olisi sopiva mahdollisimman isolle joukolle.

– Muutama oppilas ei voi kuitenkaan rajoittaa koko luokan osallistumista, Arjava toteaa.

Ohjelmistoa ei ole myöskään lähdetty karsimaan sen vuoksi, että kaikki eivät koe sitä soveliaaksi.

Rehtoreilla valta päättää poissaolosta

Opetushallituksen lakimies Ulla Vanttaja on yllättynyt kulttuuritapahtumien, erityisesti oopperan boikotoimisesta vakaumuksellisten syiden vuoksi.

Opetushallituksen kanta on, että mikäli kulttuuritapahtuma on opetussuunnitelman mukainen, lähtökohta on, että kaikki oppilaat osallistuvat siihen. Pois voi jäädä vain erityisistä syistä ja poissaoloon on anottava lupa esimerkiksi koulun rehtorilta. Rehtoreilla onkin iso valta päättää, mikä on riittävä syy kieltäytyä kulttuuritapahtumasta.

Oulun taidemuseossa Taidetestaajat saivat piirtää oman tagin eli graffiteihin liittyvän nimimerkin. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Anu-Maarit Moilanen toteaa, että Taidetestaajiin osallistumisesta on sovittu kuntien sivistystoimien kanssa. Vierailut on laadittu tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Lohi myöntää, että koulu päättää opetuksen sisällöstä, mutta hänen mukaansa lähtökohtana on rakentava yhteistyö koulun kanssa.

– Kodit ja lapset voivat luonnollisesti anoa vapautusta ja korvaavaa ohjelmaa, sillä jokaisella on uskonnonvapaus, Lohi kirjoittaa.

Vanttajan mukaan huoltajan vakaumusta pyritään kunnioittamaan mahdollisimman pitkälle. Eikä oppilaiden luvattomille poissaololle voida tehdä oikein mitään.

– Kurinpidollisia toimia ei voida käyttää, mikäli kyseessä on vanhemman päätös.

Oopperan sopimattomuus ihmetyttää

Opetushallituksen Ulla Vanttaja kuitenkin pohtii, mikä tekee esimerkiksi oopperasta sopimatonta, sillä se on korkeakulttuuria.

SRK:n Olli Lohen mukaan oopperoihin ei ole perinteisesti osallistuttu, koska ne vaikuttavat voimakkaasti ihmisen ajatteluun. Usein niiden kautta pyritäänkin ottamaan kantaa ja myös vaikuttamaan ihmisten suhtautumiseen eri asioihin.

– Monet oopperoista esiintyvät teemat: kielletty rakkaus, petos, juonittelu, väkivallan oikeutus ovat ristiriidassa opetuksemme ja ajattelumme kanssa. Ne tuottavat sisäistä ristiriitaa.

Vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä nuoria ohjataan esimerkiksi klassisen musiikin pariin. Taidetestaajissa klassisen musiikin konsertteja on mukana jokaisena lukuvuonna ja ensi kaudella konsertti tuodaan myös Pohjois-Pohjanmaalle.

Taidetestaajissa mahdollisimman monelle oppilaalle sopivan taidekohteen valinta nähdään demokraattisena asiana. Taidetestaajien Anne Pelttarin mukaan uskonnolliseen vakaumukseen suhtaudutaan käytännön järjestelyjen näkökulmasta samaan tapaan kuin muihinkin saavutettavuuteen liittyviin seikkoihin. Kaikki eivät voi mennä kaikkiin paikkoihin.