1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kemikaalionnettomuudet

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus laittaa rantojen läheisyydessä sijaitsevia kaivovesiä käyttökieltoon

Viranomaiset eivät suosittele kaivoveden eikä pintavesien käyttöä useissa onnettomuusalueen vesissä.

Kuva: Esa Huuhko/Yle

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden vahinkojen laajuus selvenee kaiken aikaa. Ympäristöviranomaiset eivät suosittele kaivoveden käyttöä useiden vesistöjen läheisyydessä Etelä-Savossa haitta-aine MTBE:n vuoksi.

Viranomaisten mukaan Kärmelammen, Ojantauksenlammen, Pajulammen ja Sarkaveden eteläosan rantakiinteistöjen kaivovettä ei suositella käytettäväksi talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos kaivo sijaitsee rannan välittömässä läheisyydessä.

Viranomaiset eivät suosittele pintaveden käyttöä talous-, pesu- tai löylyvetenä Pajulammesta eikä Sarkaveden vettä Pajulammen korkeudelta Voikoskelle saakka. Yleisesti vettä ei tulisi käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy.

Uimista Pajulammessa ja Sarkaveden eteläosassa ei suositella.

Vaikka veden keittäminen haihduttaa haitta-aine MTBE:tä, sitä ei suositella. Keitettäessä MTBE haihtuu sisäilmaan. Sama koskee löylynheittoa. Erilaiset vedensuodattimet ja vedenpuhdistuslaitteet eivät luotettavasti poista MTBE:tä talousvedestä.

Näytteitä otetaan kahdesti viikossa

Alkuviikolla otettujen näytteiden mukaan Sarkaveden pitoisuuksissa on lievää laskua. Pajulammesta ei ole saatu näytteitä jäätilanteen vuoksi.

Näytteitä otetaan jatkossa tarkkailuohjelman mukaisesti kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin. Tulokset valmistuvat muutamassa vuorokaudessa.

MTBE haisee jo hyvin pieninä pitoisuuksina. Sen asetonimainen haju on voimakkainta onnettomuusalueen lähivesistöissä. Samoilla alueilla veden MTBE-pitoisuudet ovat olleet korkeimpia.

Patoallas estää haitta-aineen leviämistä

Onnettomuusalueen ja Kärmelammen väliselle alueelle on rakennettu patoallas, jonne haitta-ainepitoista vettä pumpataan. Altaalla estetään MTBE:n leviäminen eikä sitä enää pääse Kärmelammen alapuoliseen vesistöön. Menetelmiä MTBE:n poistamiseksi patoaltaan vedestä selvitetään parhaillaan.

Maanrakennustyöt patoallasalueella jatkuvat ja suunnittelu altaan korottamiseksi on käynnissä. Rakentamista on hidastanut teiden heikko kunto.

Haitta-aine pääsi ympäristöön lauantaina 7. huhtikuuta, kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle. Yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE-kemikaali, josta 25 tonnia valui maahan.