Kuortaneen jätevedet kulkevat nyt traktoreiden säiliöissä

Paineviemäri keskustan alueella on mennyt poikki. Puhdistamatonta jätevettä pääsi valumaan Kuortaneenjärveen.

jäteveden käsittely
Ennätystulva uhkaa Kuortaneenjärvellä Etelä-Pohjanmaalla kastella jopa 150 vapaa-ajanrakennusta.
Kuortaneenjärven tulvasta povattiin ennätysmäistä, mutta tilanne on helpottumassa.Mirva Ekman/Yle

Kuortaneen Rantatien jätevesipumppaamon jätevesiä siirretään nyt traktoreiden lokasäiliöissä esikäsittelylaitokselle. Viime perjantaina huomattiin,että paineviemäri kunnan kirkonkylän alueella oli rikkoutunut ja puhdistamatonta jätevettä pääsi valumaan Kuortaneenjärveen.

Tällä hetkellä lokasäiliökuljetuksia hoitaa Suokon Lokapalvelu mutta keskiviikosta eteenpäin työn ottavat haltuun paikalliset traktoriurakoitsijat. Jätevettä ajetaan kello 8-21 ja sen aikana saadaan siirrettyä noin 70 prosenttia yhden vuorokauden jätevedestä. Jätevesiä joudutaan ajamaan traktoteilla arvioiden mukaan pari viikkoa.

Rikkoutunut paineviemärin kohta on saatu paikallistettua. Se sijaitsee tulva-alueella, Rantatien jätevesipumppaamosta noin 300 metriä lounaaseen. Viemäri on kokonaan poikki. Putken päällä on maata pari metriä ja puolitoista metriä vettä. Korjaustöihin päästään kunhan tulvavedet ovat alueella laskeneet.

Kuortaneen kunnan ympäristöosasto muistuttaa, että nyt tapahtunut putkirikko lisää tilapäisesti Kuortaneenjärven kuormitusta. Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto seuraa tilannetta ottamalla vesinäytteitä järvestä.