Mitä jos vanhempi unohtaa varata hoitopäivät? Silloin lapsi ei ehkä enää mahdu omaan tuttuun ryhmään

Vuoropäiväkotiin voi olla vaikeaa järjestää ylimääräisiä työntekijöitä nopealla aikataululla.

Lappeenranta
Lapset leikkivät ulkona.
Päiväkodit suunnittelevat työntekijöiden työvuorot sen mukaan, miten paljon lapsia on paikalla.Tiina Jutila / Yle

Voiko lapsi jäädä ilman päivähoitoa, jos vanhemmat eivät muista varata hänen hoitoaikojaan ajoissa?

Kysymys pyörii monen vanhemman mielessä, sillä erilaiset hoitoaikasovellukset yleistyvät kovaa vauhtia ympäri Suomen. Yhä useampi kaupunki vaatii, että hoitoajat pitää ilmoittaa päiväkodin sähköiseen hoitovarausjärjestelmään viimeistään noin viikkoa etukäteen.

Taustalla on päiväkotien tarkentunut työvuorosuunnittelu. Hoitajien työajat suunnitellaan sen mukaan, miten perheet ovat varanneet lapsilleen hoitoaikoja. Lisäksi kunnissa leviää päivähoidon uusi laskutustapa, joka perustuu ennalta varattuun määrään hoitotunteja.

Päiväkoti ei kuitenkaan voi käännyttää lasta ovelta takaisin kotiin, vaikka vanhemmat syystä tai toisesta olisivat unohtaneet varata hoitoajat etukäteen.

– Kunnilla on varhaiskasvatuslakiin perustuva velvollisuus tarjota varhaiskasvatusta. Kunta ei voi sanoutua siitä irti yksipuolisesti, kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen Kuntaliitosta sanoo.

Jos lapsen oma tuttu ryhmä on jo täynnä, lapselle voidaan tarjota tilapäinen hoitopaikka päiväkodin toisesta ryhmästä tai jostain toisesta yksiköstä.

Päiväkodit muistuttelevat vanhempia

Lappeenrannan päiväkodeissa sähköinen hoitovarausjärjestelmä on ollut käytössä jo pari vuotta. Maaliskuussa sen käyttäminen laajeni myös vuorohoitoa ja laajennettua hoitoa tarjoaviin päiväkoteihin.

Kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki kertoo, että yleensä vanhemmat muistavat ilmoittaa lastensa hoitoajat hyvin. Jos unohduksia sattuu, ne ratkaistaan tapaus kerrallaan.

– Yritämme aina järjestää lapselle hoidon.

Päivi Virkin tiedossa on kaksi tapausta, joissa vanhempien unohduksen takia lasta ei ole kyetty ottamaan hoitoon vanhempien toivomaan kellonaikaan. Molemmat tapaukset liittyvät vuoropäiväkotiin. Tapauksia ei kuitenkaan tilastoida, joten tarkkaa tietoa niiden määristä ei ole.

Ongelmia syntyy etenkin silloin, jos useampi perhe unohtaa varata hoitoajat etukäteen. Näin käy kuitenkin harvoin. Kuntaliiton Jarkko Lahtisen mukaan päiväkodeista yleensä muistutellaan vanhempia varaamaan hoitoajat, ja osa hoitoaikasovelluksista lähettää automaattisesti muistutusviestin, jos aikoja ei ole varattu.

Myös Lappeenrannan käyttämä sovellus lähettää Päivi Virkin mukaan muistutusviestin.

Työvuorojen laatiminen on hidasta käsityötä

Hoitajien työajat suunnitellaan tarkasti sen mukaan, miten lapsia on paikalla.

Lappeenrannassa päiväkodit suunnittelevat henkilökunnan työvuorot viidentoista minuutin tarkkuudella, perheiden tekemien hoitovarausten perusteella.

Vuorot tehdään lain vaatimien mitoitusten mukaisiksi: Kahdeksaa yli 3-vuotiasta kohti pitää varata yksi työntekijä. Alle 3-vuotiaita saa olla yhden aikuisen huomassa enintään neljä.

– Työvuorojen laatiminen on hidasta käsityötä, sillä ei ole olemassa ohjelmaa, jonka avulla vuorot voisi tehdä automaattisesti. Etenkin vuorohoitopäiväkodeissa lasten määrä vaihtelee paljon vuorokauden ajan mukaan, ja kaikki tilanteet pitää ottaa huomioon, Päivi Virkki kertoo.

Kuntaliiton Jarkko Lahtisen mukaan vuoropäiväkotien on myös muita päiväkoteja hankalampaa joustaa silloin, jos vanhemmat ovat unohtaneet ilmoittaa lapsensa hoitoon. Vuoropäiväkotiin voi olla vaikeaa järjestää ylimääräisiä työntekijöitä nopealla aikataululla.

Tilanne on erityisen pulmallinen, jos kunnassa on vain yksi vuorohoitoa tarjoava päiväkoti, kuten Lappeenrannassa.

– Silloinkin kunnan pitäisi jotenkin järjestää lapselle hoito, Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen sanoo.

Päivi Virkin mukaan tilanne on mahdoton, jos työntekijöiden lakisääteinen määrä ei täyty.

Taustalla myös tuntiperusteinen laskutustapa

Hoitoaikojen tarkka ennakkovaraaminen liittyy myös uuteen päivähoidon laskutustapaan, joka leviää kunnissa. Laskutustapa perustuu ennalta varattuun määrään hoitotunteja. Lappeenrannassa eri vaihtoehtoja eli laskutusportaita on yhteensä viisi.

Ennakkovarausten toteutumista seurataan tarkasti. Lappeenrannassa lapsi kirjataan sisään päiväkotiin, kun vanhemmat tuovat hänet. Vastaavasti kun lapsi haetaan, hänet kirjataan ulos.

Jotkut kunnat saattavat lähettää ylityksistä lisälaskun, toiset kunnat taas seuraavat tilannetta pitempään ja ehdottavat perheelle esimerkiksi siirtymistä seuraavaan laskutusportaaseen. Näin toimitaan myös Lappeenrannassa.