Poliisiylijohtaja Kolehmainen: Virkarikostutkinta on "poliisin historian vakavin paikka" – kolmelle korkea-arvoiselle poliisimiehelle syytteet virkarikoksista

Helsingin poliisijohtaja Lasse Aapio ei aio jättää tehtäväänsä. Sisäministeriö aloittaa perjantaina harkinnan siitä, hyllytetäänkö Aapio viran hoidosta.

Kuvassa vasemmalta lukien entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Lasse Aapio ja Helsingin entinen poliisipäällikkö Jukka Riikonen. Kuva: AOP ja Yle

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on nostanut syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa ja Helsingin poliisilaitoksen entistä poliisipäällikköä Jukka Riikosta sekä nykyistä poliisipäällikköä Lasse Aapiota vastaan.

Toiviainen katsoo, että Paatero ja Riikonen laiminlöivät Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikön tietolähdetoiminnan valvontaa useiden vuosien ajan. Paateron ja Riikosen epäillyt rikokset ajoittuvat vuosille 2009–2013.

Aapion osalta rikosepäilyt koskevat hänen toimintaansa Helsingin apulaispoliisipäällikkönä vuosina 2012–2013.

Syyttäjän mukaan huumerikosyksikön tietolähdetoiminnan pitkään jatkuneet rekisteröinnin puutteet olivat Paateron, Riikosen ja Aapion tiedossa, mutta he eivät puuttuneet tiedossa oleviin virheisiin välittömästi.

Toissijaisesti syyttäjä vaatii Paaterolle, Riikoselle ja Aapiolle rangaistusta tuottamuksellisesta virkarikoksesta.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Poliisiylijohtaja: Historian vakavin paikka

Poliisijohtajien lisäksi syytteen saa Poliisihallituksen entinen laillisuusvalvonnasta vastannut poliisiylitarkastaja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta vuosina 2012–2013.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaiselle päivä on raskas.

– Kyllähän tämä poliisin näkökulmasta on historian vakavin paikka. Luottamuksen kannalta on tärkeää, että asia selvitetään konaisuudessaan perustellisesti.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen pitää laiminlyöntejä vakavina, sillä tietolähteiden rekisteröinnillä ja oikealla kirjaamisella pyritään turvaamaan poliisin ja tietolähteiden turvallisuutta.

– On olemassa riskejä, että heidän henkensä ja terveytensä voivat olla vaarassa. Siksi tässä on korostettu valvonnan merkitys, jonka täytyy kohdistua tämänkaltaiseen julkisen vallan käyttöön.

Sisäministeriö harkitsee Aapion hyllyttämistä

Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio kertoo, että hän ei aio luopua tehtävästään.

Sisäministeriön määräaikainen kansliapäällikkö Esko Koskinen kertoo Ylelle, että sisäministeriö aloittaa harkinnan mahdollisesta virantoimituksesta pidättämisestä perjantaina.

Jos virasta pidättämiseen päätetään poliisin maineen ja luotettavuuden turvaamiseksi ryhtyä, kuullaan ensin Aapiota. Koskinen sanoo, että ratkaisut pyritään tekemään mahdollisimman pian.

Jutussa on ollut useita epäiltyjä. Kolme Helsingin poliisilaitoksella tietolähdetoiminnasta vastannutta henkilöä sai syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta jo viime lokakuussa. Nyt syytteen saaneiden määrä nousi seitsemään.

Poliisin tietolähteiden käyttöä ja valvontaa alettiin selvittää marraskuussa 2013 kun silloinen sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) teki tutkintapyynnön Valtakunnansyyttäjänvirastoon.

Lue myös: