Työvoimapula riesana yhä useammalla yrityksellä – "Tarvitaan lisää lyhyitä täsmäkoulutuksia"

Lähes kolmanneksella EK:n kyselyyn vastanneista yrityksistä on ongelmia saada riittävästi työvoimaa.

työvoimapula
siivousta
Erityisesti palvelualan yrityksillä on EK:n suhdannebarometrin mukaan vaikeuksia löytää työvoimaa.AOP

Suomalaiset yritykset arvioivat suhdannenousun jatkuneen alkuvuonna, ilmenee EK:n suhdannebarometrista (siirryt toiseen palveluun).

Tilanne oli huhtikuussa kerättyjen vastausten perusteella keskimääräistä parempi kaikilla päätoimialoilla. Kehitys on ollut vahvaa erityisesti teollisuudessa.

Työvoiman saatavuudesta alkaa kuitenkin muodostua ongelma yhä useammalle yritykselle. Kaikista barometrin vastaajista 28 prosenttia koki rekrytointiongelmat kasvun esteeksi.

– Tämä luku on korkein sitten vuoden 2007 ja aivan huipputasolla koko barometrin historiassa, huomautti EK:n johtaja Penna Urrila kommentissaan.

Edellisessä barometrissä tammikuussa työvoiman saatavuutta piti ongelmana 22 prosenttia vastanneista.

"Lisää täsmäkoulutuksia"

Pulaa sopivalla osaamisella varustetusta työvoimasta on lähes kaikilla aloilla, sanoo Henkilöstöpalveluyritysten liiton toimitusjohtaja Merru Tuliara.

It-alalla koodareista, metallialalla ammattimiehistä, rakennuspuolella työnjohtajista, ravintola-alalla kokeista, hän luettelee esimerkkejä.

– Ei voi enää sanoa, että työvoimapulaa olisi vain muutamalla alalla.

Tuliaran mukaan pulaan auttaisivat täsmäkoulutukset, kuten henkilöstövuokraus- ja rekrytointiyhtiö Academic Workin järjestämä kolmen kuukauden koodarikoulutus.

Hän uskoo lyhyiden täsmäkoulutusten yleistymiseen.

– Esimerkiksi alan vaihtajilla ei ole aina varaa mennä moneksi vuodeksi koulun penkille.

Kapasiteetti alkaa olla hyödynnetty

EK:n suhdannebarometriin vastanneet yritykset odottavat, että suhdanne vahvistuu entisestään seuraavan puolen vuoden aikana. Teollisuuden tilauskanta on kasvanut ja on tasoltaan selvästi yli normaalin. Sama koskee rakentamista.

Teollisuudessa kapasiteetin käyttöaste on noussut entisestään ja vastanneista yrityksistä 88 prosenttia ilmoitti, että niillä on kapasiteetti täysin hyödynnettynä.

Huhtikuun suhdannebarometriin vastasi 1 251 yritystä, joilla on Suomessa kaikkiaan lähes 260 000 työntekijää. Suhdannekyselyjä on tehty neljä kertaa vuodessa jo vuodesta 1966 alkaen.