Mykkänen poliisijohdon syytteistä: Oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu, että poliisin toimia voidaan arvioida

Helsingin poliisilaitoksen nykyisen päällikön Lasse Aapion virasta pidättämisestä tehdään harkinta, kun tarvittavat tiedot on saatu.

Sisäministeri Kai Mykkänen Kuva: Yle

Poliisiasioista vastaava sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) ei yllättynyt valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen päätöksestä nostaa syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa sekä Helsingin poliisilaitoksen entistä päällikköä Jukka Riikosta ja nykyistä päällikköä Lasse Aapiota vastaan.

– En lähtenyt ennalta arvailemaan valtakunnansyyttäjän arviointia, mutta tämä on vakava paikka. Samalla tämä on kuitenkin osoitus siitä, että Suomessa poliisin keskeistä johtoa voidaan asettaa syytteeseen ja myös johtamisen valvontavelvollisuudesta, kuten tässä tapauksessa olemme kuulleet.

Oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu Mykkäsen mukaan se, että poliisin toimintaa voidaan arvioida ja korjata puutteita, jos niitä havaitaan.

Kyse on Mykkäsen mukaan kuitenkin tuhansien Suomessa työstelevien poliisien keskuudessa pienestä joukosta, jota nyt epäillään väärinkäytöksistä.

– Tapaus on ollut sikäli opettavainen, että on löydetty parempia tapoja valvoa, jotta ainakaan näin pitkää vyyhteä ei pääsisi syntymään. Monia asioita, kuten tietorekistereiden käyttöä on muutettu.

– Meillä on ollut tiettyjä epäilyjä puutteista, jotka tapaus toi esiin. Viime kädessä poliisin toiminnan on perustuttava etiikkaan ja kunniaan, suomalaiset luottavat ja syystäkin poliisiin.

Aapio ei näe syytä erota itse

Kaikki syytteeseen asetetut epäillyt poliisijohtajat ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Helsingin poliisilaitosta johtava Aapio on kertonut, ettei hän itse aio erota tehtävästään, vaan siihen on otettava kantaa sisäasiainministeriön.

Mykkänen sanoi tv-uutisten haastattelussa, että Aapion virasta pidättämisen osalta tehdään harkinta sen jälkeen, kun valtakunnansyyttäjänvirastolta on saatu tarpeelliset lisäselvitykset.

– Varaamme myös mahdollisuuden Aapiolle tulla kuulluksi. Ensisijainen tehtävämme on huolehtia siitä, että Helsingin poliisilla ja sen johdolla säilyy hyvä toimintakyky koko prosessin ajan.

Lue lisää: