15-vuotisen tutkimuksen tulos: runsas saunominen vähentää merkittävästi aivoinfarktin riskiä

Päivittäin saunovilla on yli puolet pienempi riski saada aivoinfarkti kuin kerran viikossa saunovilla.

terveys
nainen saunoo
Ismo Pekkarinen / AOP

Runsaan saunomisen on havaittu vähentävän merkittävästi aivoinfarktin riskiä. 15 vuotta kestäneessä kansainvälisessä seurantatutkimuksessa havaittiin että 4–7 kertaa viikossa saunovilla henkilöillä on 61 prosenttia pienempi todennäköisyys saada aivoinfarkti verrattuna vain kerran viikossa saunoviin.

Tutkimuksen mukaan jo saunomisella 2–3 kertaa viikossa on merkitystä, sillä se vähensi aivoinfarktin riskiä 14 prosentilla kerran viikossa saunomiseen verrattuna.

Itä-Suomen yliopistolla oli tutkimuksessa keskeinen rooli. Tutkimukseen osallistui yli 1 600 kuopiolaista 53–74-vuotiasta miestä ja naista. Tutkittavat jaettiin saunomisen perusteella kolmeen ryhmään: kerran viikossa, 2–3 kertaa viikossa sekä 4–7 kertaa viikossa saunoviin.

Riskitekijät eivät poista saunan suojaavaa vaikutusta

Havainto saunomisen suojaavasta vaikutuksesta oli samankaltainen miehillä ja naisilla. Runsaan saunomisen ja vähentyneen aivoinfarktin yhteys säilyi, vaikka tutkijat ottivat huomioon tavanomaisia aivohalvauksen riskitekijöitä. Niitä ovat ikä, sukupuoli, diabetes, painoindeksi, veren rasvahappokoostumus, alkoholin käyttö, liikuntatottumukset ja sosioekonominen asema.

Tutkijat ovat jo aiemmin havainneet, että runsas saunominen vähentää merkittävästi myös sydän- ja verisuonitautien sekä kuolleisuuden riskiä. Tutkijoiden mukaan taustalla saattaa olla saunomisesta aiheutuva verenpaineen aleneminen, immuunijärjestelmän ja autonomisen hermoston aktivoituminen sekä parantunut sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta.

Sama tutkimusryhmä on havainnut myös, että saunominen vaikuttaa verisuonten joustavuuteen, mikä on yhteydessä verenpaineeseen ja sydämen toimintaan.

Kyseessä on ensimmäinen laajamittainen tutkimus aiheesta. Sen tulokset on julkaistu äskettäin Neurology-tiedelehdessä. (siirryt toiseen palveluun)