Sorateiden asfaltointi on yleistynyt Turussa – vähemmistö haluaisi säilyttää ne

Asfaltointi helpottaa kunnossapitoa ja vähentää pölyhaittoja.

bitumi (rakennusaineet, tienpäällysteet)
Laten omakotialue Turussa.
Minna Rosvall / Yle

Omakotialueiden läpi kulkevien sorateiden asfaltointi herättää mielipiteitä Turussa. Turku on viime vuosina asfaltoinut teitä tasaiseen tahtiin. Yhdeksän prosenttia kaduista on enää sorateitä liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkolan mukaan. Yksi tulevista urakoista, johon on jo kaupungin päätös, on Laten alueen asfaltointi.

– Osa asukkaista herää aina vastustamaan asfaltointia. Laten alueella 70 prosenttia asukkaista oli asfaltoinnin kannalla, kertoo Jaakkola.

Jani Sinokki edustaa vähemmistöä, joka vastustaa asfaltointia.

– Olen kasvanut lapsuuteni hiekkatien varressa. Hiekkatiessä on ihan oma fiilis, omanlaisensa tunnelma, pohtii Sinokki.

Liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola painottaa, että asfaltointi helpottaa sorateiden kunnossapitoa. Sadevedet ohjataan oikean reunakiveyksen avulla sadevesikaivoihin.

– Sateen jälkeen soratiet muuttuvat kuoppaisiksi, kertoo Jaakkola.

Laten alue on kulttuuriympäristöä

Turun Pansiossa sijaitsevan Laten alueen kokonaisuuden suunnitteli arkkitehti Erik Bryggman vuosina 1946–47. Alueen rakennukset ja ympäristö on merkitty säilytettäväksi vuonna 1995 vahvistetussa asemakaavassa. Rakennukset ovat yksikerroksisia puutaloja, jotka sijaitsevat sorapintaisten katujen varsilla. Asemakaavamerkinnän vuoksi alueen ulkonäköön vaikuttavista rakennussuunnitelmista on hankittava maakuntamuseon lausunto.

Museokeskus on Laten alueen sorateiden säilyttämisen kannalla. Se antoi lausuntonsa kaupunkisuunnittelulle.

– Soratie on osa tätä kokonaisuutta. Se ei muodostu pelkästään taloista. Jos tämä asfaltoidaan, kulttuurihistoriallinen arvo ja alueen merkitys vähän katoavat, kertoo tutkija Sanna Kupila.

Laten alueen lisäksi museokeskuksen mukaan Turussa on kaksi tärkeää soratiealuetta. Ne ovat Pikisaari ja Raunistula.

– Esimerkiksi Konsanmäki Raunistulassa jää soratieksi, kertoo Kupila.