Lohenpyyntiin kaavaillaan uusia tiukennuksia: Muutos koskisi lohen kaupallista kalastusta jokialueella

Jokialueelta pyydetty lohisaalis pitää ehkä jatkossa merkitä, jos se on pyydetty kaupallisessa tarkoituksessa. Muutos voi tulla voimaan jo ensi vuonna.

lohi
Ammattikalastaja Markku Sotisaari kokemassa lohirysää Perämerellä Kemijoen edustan merialueella kesäkuussa 2014.
Riikka Rautiainen/ Yle

Lohenkalastuksen valvontaa ollaan jälleen tiukentamassa. Jos hallituksen esitys menee läpi, ulotetaan lohisaaliin merkitsemispakko ensi vuodesta lähtien myös jokialueella tapahtuvaan kaupalliseen kalastukseen.

Maa- ja metsätalousministeriöstä todetaan, että pohjoisimmalla Perämerellä tällaista pyyntiä on käytännössä Tornion-Muonionjoen, Kemijoen ja Iijoen edustalla.

Esitys saa kannatusta Tornio-Muoniojokiseuralta, jonka mukaan kaikki kaupallinen lohisaalis tulisi merkitä kansalliseen lohikiintiöön. Jokiseura on lähettänyt kannanottonsa maa- ja metsätalousministeriölle.

Merialueella lohenkalastus on tarkkaan säädeltyä, mutta jokialueelle tultaessa kaupallisilla kalastajilla ei ole esimerkiksi kalastajakohtaista kiintiötä.

Merialueen pyyntiin uusia velvoitteita

Merialueella tapahtuvan lohenkalastuksen valvonta on tiukentunut toukokuusta alkaen.

Muutos koskee kaupallisia kalastajia, joiden pitää ilmoittaa valvontaviranomaisille lohisaaliin tuomisesta maihin puoli tuntia ennen rantautumista.

Kalastusmestari Lars Sundqvist Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoo, että jos lohisaaliin tuominen rantaa myöhästyy tunnilla ilmoitetusta ajasta, pitää kalastajalla olla pätevä selitys myöhästymiselle.

Sundqvistin mukaan kalastaja voi kysyä lupaa rantautua ennen puolen tunnin määräajan täyttymistä, jos rysäpaikka on lähellä rantaa.

Tähän mennessä ammattikalastajan on pitänyt tehdä lohista saalisilmoitus ja varustaa kala ennen myyntiä kalastajakohtaisella tunnuksella.