1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. sähköiset palvelut

Hallitukselta lakiesitys viranomaisten digipalveluiden kehittämisestä – ministeri lupailee helpotusta satojen tuhansien ihmisten arkeen

Lakiesitys velvoittaa viranomaisia tarjoamaan parempia digipalveluita kansalaisille. Taustalla on vuonna 2016 voimaan astunut EU-direktiivi, joka koskee julkisen sektorin tarjoamien digipalveluiden saavutettavuutta.

Kuva: Matthew Horwood / AOP

Hallitus antoi tänään eduskunnalle käsiteltäväksi digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lakiesityksen. Esitys sisältää muutoksia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun lakiin.

Valtiovarainministeriön mukaan lakiesityksellä edistetään digitaalisten palvelujen saavutettavuutta ja laatua sekä vahvistetaan eri ryhmien oikeutta ja mahdollisuutta asioida viranomaispalveluissa sähköisesti. Uudistuksen taustalla on joulukuussa 2016 voimaan tullut EU:n direktiivi, joka linjaa kriteereitä koskien julkisen sektorin elinten digipalveluiden saavutettavuutta.

Ehdotettava laki koskisi julkisen sektorin elimiä eli viranomaisia ja julkisoikeudellisia laitoksia, sekä joitakin vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivia julkisia yrityksiä sekä finanssialan yhteisöjä.

– Viranomaisille tulee selkeä velvollisuus tarjota kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille mahdollisuutta siihen, että asiointiin liittyvät viestit ja asiakirjat voi toimittaa sähköisten palveluiden kautta, ministeri Vehviläinen linjaa.

Kaikille tasavertaiset mahdollisuudet

Valtiovarainministeriön mukaan lakiesityksellä pyritään varmistamaan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista.

– Nettisivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden parantaminen edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta. Digipalveluiden käyttö mahdollistuu ja helpottuu sadoilletuhansille suomalaisille, julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) toteaa tiedotteessa**.**

Valtiovaranministeriön vaikuttavuusarvion mukaan 5-10 prosenttia väestöstä tulee pääsemään digitaalisten palveluiden piiriin ja erilaisista kielellisistä vaikeuksista kärsivät, joita on 15-20 prosenttia väestöstä, saavat helpotusta arkeen, mikäli ehdotettu lakiuudistus menee läpi.

– Tarvitsemme saavutettavia, ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä digipalveluita, sanoo ministeri Vehviläinen.

Vehviläisen mukaan tavoitteena on, että hallituksen esitys laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astuisi voimaan 1.9.2018. Laki tulisi sisältämään siirtymäaikoja, joten kaikki laissa olevat velvollisuudet eivät kuitenkaan tulisi voimaan samalla kertaa.