Tullin pääjohtaja virkarikostuomiostaan: "Olen suuresti yllättynyt" – Käräjäoikeuden mukaan ei piitannut lainsäädännöstä

Syyttäjä kertoo olevansa tyytyväinen Tullin pääjohtajan Antti Hartikaisen tuomioon. Puolustus aikoo tutustua oikeuden ratkaisuun huolella.

Virkavelvollisuus
Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen saapui Helsingin käräjäoikeuteen 19. huhtikuuta
Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen saapui Helsingin käräjäoikeuteen 19. huhtikuuta.Martti Kainulainen / Lehtikuva

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Tullin pääjohtajan Antti Hartikaisen sakkoihin virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Oikeus määräsi Hartikaiselle maksettavaksi kymmenen päiväsakkoa. Hänen tuloillaan maksettavaa kertyi 950 euroa.

Käräjäoikeus katsoi Hartikaisen rikkoneen lakia, kun tämä jätti poistumatta kokouksesta, jossa käsiteltiin epäsuorasti hänen vaimonsa työsuhteen jatkumista.

Tullin johtoryhmän kokouksessa vuonna 2015 päätettiin jatkaa alkoholin laittoman maahantuonnin tehostettua valvontaa ja panna määräaikaiset tehtävät hakuun. Hartikaisen vaimo työskenteli tuolloin kyseisessä projektissa määräaikaisena tullitarkastajana.

Kokouksessa ei päätetty, ketä virkoihin valitaan.

Hartikainen jääväsi itsensä kokouksessa, mutta jäi huoneeseen käsittelyn ajaksi.

Käräjäoikeuden mukaan molemmilla kokouksessa päätetyillä asioilla oli mahdollisesti taloudellisia vaikutuksia Hartikaisen puolisoon. Oikeus katsoi, että Hartikaisen läsnäolo on voinut hänen merkittävän asemansa vuoksi vaikuttaa asian käsittelyyn.

Syyttäjä tyytyväinen tuomioon

Syyttäjä vaati huhtikuun lopussa järjestetyssä pääkäsittelyssä Hartikaiselle 20 päiväsakkoa. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että kymmenen päiväsakkoa on riittävä ja oikeudenmukainen seuraamus.

Oikeuden ratkaisun mukaan Hartikainen ei piitannut lainsäädännöstä. Virkavelvollisuuden rikkominen on tahallinen teko, mutta Hartikaisen tapauksessa sen voitiin katsoa lähentyvän tuottamuksellista eli huolimattomuudesta johtuvaa tekoa.

Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta rinkinen kertoo Ylelle olevansa tyytyväinen tuomioon, koska rikos tuomittiin tahallisena, eikä tekoa pidetty vähäisenä.

Rinkinen korostaa, että esteellisyyssäännökset ovat keskeisiä viranomaisten puolueettomuuden kannalta.

Puolustus harkitsee valittamista

Hartikainen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen, mutta hän on myöntänyt tehneensä asiassa virheen.

– Olen suuresti yllättynyt siitä, että päätös perustui arviointiin toimintani tahallisuudesta. Harkitsemme valittamista, Hartikainen viestittää Ylelle.

Hartikaisen asianajaja Kaarle Gummerus kertoo, että he kiinnittävät käräjäoikeuden ratkaisussa huomiota erityisesti siihen, miten oikeus on käsitellyt tapahtuman yllätyksellisyyttä eli sitä, mitkä tosiasialliset edellytykset Hartikaisella oli poistua kokoustilanteesta.

Hartikainen on kertonut oikeudessa, että asia tuli esille asialistan ulkopuolelta yllättäen ja keskustelu aiheesta oli niin lyhyt, ettei hän ehtinyt poistua kokoustilasta. Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan Hartikaisen olisi pitänyt keskeyttää kokous ja poistua tilasta.

Apulaisoikeusasiamies napautti jo 2016

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsoi keväällä 2016, että Hartikainen toimi tapauksessa hallintolain vastaisesti.

Hallintolain mukaan virkamies on esteellinen, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen läheiselleen. Esteellinen virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn, eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä. Tämä koskee myös asian valmistelua.

Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan Hartikainen oli virkansa ja vastuullisen asemansa johdosta velvollinen noudattamaan lainsäädäntöä jopa erityisen tarkasti.

Hartikainen on hoitanut virkaansa rikosepäilyjen ajan. Valtiovarainministeriö kertoi tuomion jälkeen tekevänsä Hartikaisen tilanteesta kokonaisarvion.

Hartikainen aloitti Tullin johdossa toukokuussa vuonna 2012. Hänen virkakauttaan on jäljellä vielä vuosi.

Pääjohtajan taipaleella monia käänteitä

Valtiovarainministeriö on selvittänyt pääjohtajan vaimon palkkaamista ensimmäisen kerran jo vuoden 2014 syksyllä. Selvitysten perusteella Hartikainen ei ollut puuttunut asiaan. Tullin mukaan hänen toimintansa ei kuitenkaan ollut hyvän hallinnon mukaista.

Helmikuussa 2015 sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) antoi Hartikaiselle vakavan huomautuksen kun Hartikainen oli arvostellut julkisesti alaisensa toimia.

Vuonna 2016 Hartikaista epäiltiin virkavelvollisuuden rikkomisesta ja viestintäsalaisuuden loukkaamisesta, mutta syytteet jätettiin nostamatta.

Samana vuonna valtionvarainministeriö sai ilmoituksen, että Hartikainen olisi kiusannut alaistaan. Ministeriö antoi Hartikaiselle suullisen huomautuksen tammikuussa 2017.

Lisätty 4.5.2018 kello 11.37 syyttäjän ja kello 15.46 Hartikaisen ja Gummeruksen kommentit.

Lue lisää:

Virkavelvollisuuden rikkomisesta tuomittu Tullin pääjohtaja ei saa potkuja

Syyttäjä vaatii Tullin pääjohtajalle sakkoja virkarikoksesta – ei vaadita viralta pantavaksi

Työoikeuden professori arvioi Tullin Hartikaista: virasta pidättäminen välttämätöntä

Tullin pääjohtajan virkarikossyyte: Esimieheni päättävät, voinko jatkaa tehtävässä – "Olisi pitänyt poistua kokouksesta"

HS: Tullin pääjohtaja sai syytteen virkarikoksesta – aikoo jatkaa tehtävässään normaalisti