Mäntyharjun kemikaalipitoisuudet laskussa – kevät auttaa puhdistustöissä

Haitta-ainepitoisuudet ovat monin paikoin laskeneet runsaastikin.

kemikaalionnettomuudet
Puro
Esa Huuhko/Yle

Haitallinen aine ei ole levinnyt enempää Mäntyharjulla ja lähiympäristössä. Uusimpien vesinäytteiden tulokset valmistuivat perjantaina.Metyyli-tert-butyylieetteriä löytyy kuitenkin onnettomuuspaikan lähistöltä vielä runsaasti.

Sen sijaan MTBE-pitoisuudet esimerkiksi Sarkavedessä ovat analyysien mukaan laskeneet merkittävästi. Lisäksi Vuohijärven pohjoisosassa pitoisuudet ovat pysyneet edellisen viikon tasolla, eikä pitoisuuksia ole havaittu Vuohijärven eteläosassa.

– Tämä on mielestäni merkki siitä, että esimerkiksi patoamistoimenpiteet ovat toimineet, eli haitta-aine on saatu pidettyä kurissa, arvioi ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

ELY-keskuksen mukaan pitoisuuksiin vaikuttaa nyt merkittävästi jäiden lähtö ja vesien kevätkierto. MTBE-pitoisuudet laimenevat, kun päällys- ja alusvesi sekoittuvat. Toisaalta lisääntynyt vesien haihtuminen voi lisätä hajuaittaa. Metyyli-tert-butyylieetteri haisee jo hyvin pieninä pitoisuuksina ja sen haju on asetonimainen, kuten kynsilakanpoistoaineissa.

MTBE pääsi maaperään ja vesistöön lauantaina 7.4., kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäissäilytyksessä ollut vaunuletka lähti liikkeelle ja yksi säiliövaunuista rikkoutui. Säiliöstä valui ulos 35 tonnia haitta-ainetta.

Vedenkäytössä suosituksia

Pintaveden tai lähellä rantaa olevien kaivojen veden käyttämistä talous- pesu- tai löylyvetenä ei tutkimustulosten perusteella suositella Pajulammella, Sarkaveden eteläosassa eikä tietyillä Vuohijärven alueilla. Veden käyttöohjeistukset tarkentuvat tutkimustulosten mukaan.

Myöskään uimista Pajulammessa tai Sarkaveden eteläosassa ei suositella. Vettä ei ELY-keskuksen suosituksen mukaan tule käyttää, jos siinä esiintyy maku- tai hajuhaittoja.

Talousvedenjakelua lisätään viikon 19 aikana. Uusia jakelupisteitä tulee nykyisen pisteen lisäksi kolme kappaletta.

Patoaltaan vedenpuhdistus käynnistyy

Onnettomuusalueen ja Kärmelammen väliselle alueelle rakennetun patoaltaan veden käsittely aloitetaan ensi viikolla. Käsittelyllä vedestä poistetaan metyyli-tert-butyylieetteriä. Patoallas on rakennettu estämään haitta-aineen lisäleviäminen onnettomuuspaikalta.