Hyppää sisältöön

Asesäätelyyn ehdotetaan huomattavia muutoksia: Reserviläiskiväärejä vain sijoitetuille, aseen lainaamisesta ilmoitettava

Sisäministeriön lausunnolle lähettämässä lakiluonnoksessa ehdotetaan odotettua runsaammin muutoksia nykykäytäntöihin.

Asedirektiivin täytäntöönpanosta huolimatta jo myönnetyt aseluvat pysyisivät voimassa. Kuva: Reserviläisurheiluliitto

EU:n asedirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee, mutta odotettua mutkikkaampana. Sisäministeriö lähetti tänään perjantaina lausunnolle asiaa koskevat lakiluonnoksensa.

– Esitysluonnos toteuttaa asedirektiivin edellyttämät muutokset niin, että ne eivät heikennä reserviläistoiminnan, metsästyksen, urheiluammunnan tai asekeräilyn edellytyksiä, sisäministeri Kai Mykkänen toteaa tiedotteessa.

Kiistanalaisin kysymys ehdotuksessa ovat niin sanotut reserviläiskiväärit.

Jatkossa luvat esimerkiksi rynnäkkökiväärin kertatuliversion ja pitkän lippaan yhdistelmälle voisi saada vain sellainen henkilö, jolla on myös sijoitus puolustusvoimien sodan ajan organisaatiossa. Ilman tehtävää olevat reserviläiset eivät siis voisi saada lupia.

Puolustusministeri Jussi Niinistö pitää blogissaan tätä ongelmallisena. Hänen mukaansa "lähtökohtana tulee olla se, että vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvän ampumaharjoittelun perusteella aselupia voidaan periaatteessa myöntää koko sille reserviläisjoukolle, joka on Puolustusvoimissa sijoitettu tai voitaisiin sijoittaa sodan ajan tehtävään ".

Nykyisiä luvanhaltijoita kuitenkin helpottanee tieto siitä, että lakiehdotuksessa jo myönnetyt aseluvat pysyisivät voimassa entisin ehdoin.

Aseen pitempiaikaiseen lainaamiseen ilmoitusvelvollisuus

Aseiden lainaamista koskeva säätely kuitenkin tiukkenisi. Aseen saisi jatkossakin lainata toiselle, vastaavantasoisen aseluvan haltijalle, mutta yli kymmenen päivää kestävät lainat tulisi ilmoittaa poliisille.

Tällä halutaan parantaa aseiden jäljitettävyyttä. Tavoitteena on myös luoda sähköinen järjestelmä, jonka avulla ilmoitusvelvollisuuden voisi hoitaa.

Myös patruunoiden omatoimista lataamista koskeva säätely kirjoitettaisiin nykyistä tiukempaan muotoon. Patruunoita saisi ladata vain omaan käyttöön ja niihin aseisiin, joihin lataajalla on lupa. Tosin itse ladattujen patruunoiden luovuttaminen on nykyisinkin katsottu elinkeinoluvan vaativaksi toiminnaksi.

Lievennyksiä sen sijaan tulisi muun muassa aseen mittoja koskeviin, nykyisin Suomessa EU-säädöksiä tiukempiin vaatimuksiin. Myös aseen osia koskevaa säätelyä lievennettäisiin niin, että esimerkiksi kuluneen piipun vaihdattaminen uuteen olisi nykyistä helpompaa.

Oma kokonaisuutensa ovat toimimattomiksi tehdyt aseet. Jatkossa myös deaktivoidut aseet tulisi ilmoittaa poliisille. Dekoaseisiin liittyen on meneillään myös muita, aiempia säädöksiä selkeyttäviä muutoksia.

Lippaiden luvittaminen avoinna

Lippaiden osalta säädösten valmistelu on kesken, mutta mahdollista on, että käyttöön tulee erillinen lipaslupa. Tämän täytäntöönpano tulisi kuitenkin olemaan erittäin haastavaa, sillä muun muassa Puolustusvoimien myymiä tai muutoin hankittuja lippaita on liikkeellä varovaisestikin arvioituna satoja tuhansia. Vielä nykyisin niihin ei tarvita minkäänlaista lupaa.

Lippaista on valmistettu myös monenlaisia lahja- ja koriste-esineitä, kuten pullonavaajia ja taskumatteja, jotka tiukimman tulkinnan mukaan saattaisivat olla kiellettyjä latauslaitteita.

Ennakoivia tiukennuksia ja ristiriitaisia toiveita

Suomessa asesäädöksiin on useamman kerran valmisteluvaiheessa pyrkinyt tulemaan kirjauksia, jotka ovat saaneet ammunnan harrastajat takajaloilleen.

Sisäministeriössä nyt kuitenkin katsotaan, että valmistelutyössä on noudatettu jo asedirektiivin valmistelun aikana muodostettuja valtioneuvoston ja eduskunnan kantoja.

Asedirektiivin täytäntöönpanoa koskevista ehdotuksista odotetaan lausuntoja kesäkuun alkuun mennessä. Varsinainen hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä kuluvan kevätistuntokauden aikana. Esityksen tavoitteena on panna täytäntöön toukokuussa 2017 annetun asedirektiivin vaatimat muutokset.

Lainmuutosten on määrä tulla voimaan jo ensi syyskuun puolivälissä.