Päivähoito voi kannattaa ennen koulun alkua, kertoo tutkimus – Yhteydessä parempaan koulumenestykseen

Tulokset eivät osoita syy-yhteyttä päivähoitoon osallistumisen ja koulumenestyksen välillä, mutta herättävät kriittisiä kysymyksiä, sanoo professori.

päivähoito
Päiväkodin lounashetki.
Yle

Lasten päivähoito on yhteydessä parempaan koulumenestykseen, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan kotihoidon tuen sisaruskorotuksen käyttö, eli siirtyminen kotihoidosta suoraan peruskoulun ensimmäiselle luokalle oli yhteydessä heikompaan koulumenestykseen. Tutkimuksen ovat tehneet Helsingin yliopisto (siirryt toiseen palveluun), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kansaneläkelaitos.

Helsingin yliopiston professori Heikki Hiilamo sanoo tiedotteessa, että lapsilla, jotka olivat päivähoidossa ennen peruskoulun aloittamista, oli korkeampi peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo kuin niillä, joita hoidettiin kotona ennen koulun aloittamista. Keskiarvo oli 0,2 arvosanaa korkeampi, kerrotaan tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan päivähoidossa olleista lapsista useampi suoritti toisen asteen tutkinnon 25. ikävuoteen mennessä kuin ne, joita hoidettiin kotona.

– Tulokset eivät osoita syy-yhteyttä päivähoitoon osallistumisen ja koulumenestyksen välillä, mutta ne herättävät silti kriittisiä kysymyksiä siitä, kannustaako kotihoidon tuen sisaruskorotus perheitä hoitamaan vanhempia alle kouluikäisiä lapsia kotona, millä voi olla vaikutusta nuorten koulumenestykseen, sanoo Hiilamo tiedotteessa.

Tutkimuksessa seurattiin vuonna 1987 syntyneitä lapsia, joilla oli 1- tai 2-vuotias sisarus vuonna 1993. Tutkimuksessa verrattiin lapsia, jotka olivat olleet kotihoidossa sisaruskorotuksen avulla 5- ja 6-vuotiaina ja niitä, jotka olivat päivähoidossa ennen koulun aloittamista.

Päivähoitoon osallistuminen pääteltiin kotihoidon tuen sisaruskorotuksen avulla, selvitetään tiedotteessa. Tutkimuksessa otettiin huomioon lapsen sukupuoli, äidin ikä, äidin koulutus ja muiden lasten lukumäärä.

Tutkimustulokset ovat linjassa aikaisempien koulumenestystä koskevien kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusten kanssa, tiedotteessa kerrotaan.