1. yle.fi
  2. Uutiset

Mikkeli aikoo lopettaa 10 koulua ja rakentaa 3 uutta: "Parempi kertarytinä kuin pitkään kestävä natina"

Koulutus ja kasvatus
Urpolan koulu
Petri Vironen / Yle

Mikkelissä koulujen sisäilmaongelmat ja oppilasmäärien ennustetut muutokset laittavat kaupungin päättäjät suurten päätösten äärelle. Kaupunkirakennetta selvittänyt työryhmä esittää, että kymmenen koulua yhdistyy suurempiin lähikouluihin tai lakkaa kokonaan. Muutokset tapahtuisivat seuraavan viiden vuoden aikana.

Uusia kouluja rakennettaisiin Urpolaan, Lähemäelle ja Anttolaan parhaillaan rakenteilla olevan Rantakylän lisäksi. Kaupunkiin nousisi myös uusia päiväkoteja Kalevankankaalle, Rantakylään, Haukivuorelle ja kaupungin itäosaan.

Uusien koulujen ja päiväkotien rakentamisen kustannukset olisivat noin 50 miljoonaa euroa. Koulujen arvioidaan maksavan 34 miljoonaa euroa, päiväkotien noin 15 miljoonaa euroa.

Työryhmän laskelmien mukaan koulu- ja päiväkotiverkon tiivistäminen sekä muut toimenpiteet vähentäisivät vuositasolla kuluja neljällä miljoonalla eurolla. Vuoteen 2024 mennessä kulutaso laskisi vuositasolla yhteensä noin kymmenen miljoonaa euroa, sanoo kaupunkirakennetta selvittäneen työryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.).

– Parempi kertarytinä kuin pitkään kestävä natina. Jos me kerran tiedämme välttämättömät muutostarpeet, miksi emme tekisi niitä välittömästi, sanoo Aholainen.

Aholainen muistuttaa, että viimeiset 20 vuotta palveluja on laitettu uusiksi lähinnä Mikkeliin liittyneiden kuntien alueella, vaikka rakennemuutos on näkynyt myös kantakaupungissa.

Tarkoituksena on paitsi varautua siihen, missäpäin Mikkeliä tulevat koululaiset perheineen asuvat, myös vaikuttaa siihen, että päiväkoti- ja koulupolku olisi mahdollisimman yhtenäinen. Osassa kaupunkia oppilasennuste on laskeva, osassa nouseva.

– Samaan aikaan tulivat nämä sisäilmaongelmat kiinteistöissä ilmi ja kun tiedettiin, että pitää katsoa tulevaisuuteen myös keskusta-alueen suhteen ja talouden näkökulmasta, niin yhdistimme nämä kolme perustetta esitysten tekemiselle, toteaa Aholainen.

Ensimmäinen uusi koulu valmistuisi 2019

Työryhmän esityksen mukaan Anttolaan valmistuisi uusi koulu joulukuussa 2019. Urpolan uuden koulun ensimmäinen lukuvuosi alkaisi elokuussa 2021. Lähemäen uusi aluekoulu aloittaisi elokuussa 2023.

Eteläisellä alueella Urpolan uusi yhtenäiskoulu ottaisi siipiensä suojaan Urheilupuiston, Moision ja Olkkolan koululaiset. Tässä ratkaisussa pitäisi tarkastella oppilasaluerajoja. Urpolan koulusta tulisi 850 oppilaan opinahjo.

Itäisellä alueella Lähemäestä tulisi uusi 650 oppilaan koulukeskittymä. Lähemäen aluekouluun ohjattaisiin Lähemäen, Peitsarin, Rämälän ja Launialan oppilaat. Uusi koulu nousisi nykyisen Lähemäen koulun tontille. Tuppuralan koulu jatkaisi alakouluna.

Esityksessä koulujen yhdistymisiä ja lakkautuksia

Jos työryhmän suunnitelmat menisivät läpi tällaisenaan tulevissa valtuustokäsittelyissä, edessä olisi myös lukuisia muita muutoksia ja yhdistymisiä, jotka toteutettaisiin vaiheittain. Samalla laitettaisiin osittain uusiksi oppilasaluerajoja sekä se, mihin yläkouluun mistäkin alakoulusta suunnataan.

Mikkelin lyseon kouluun tulisivat oppilaat jatkossa Lähemäen uudesta koulusta, Tuppuralan koulusta sekä osittain Päämajakoulusta. Rämälän alueen yläkouluun menijöistä osa menisi Haukivuorelle, osa Mikkelin lyseon kouluun.

Keskustan alueella Rouhialan koulu yhdistyisi Päämajakouluun elokuussa 2021, minkä mahdollistaisi Urpolan uuden koulun valmistuminen.

Pohjoisella alueella Ihastjärven ja Vanhalan koulut yhdistyisivät Kalevankankaan yhtenäiskouluun, josta tulisi 600 oppilaan koulu. Ihastjärven koulun yhdistymisen ei lasketa vaativan investointeja. Ihastjärven yhdistyminen tapahtuisi elokuussa 2019.

Vanhalan koulu jatkaisi ainakin lukuvuoden 2022-2023 loppuun, ja yhdistyminen Kalevankankaan kouluun olisi mahdollista, kun oppilasalueiden rajoja muutettaisiin jonkun verran Kalevankankaan, Päämajan ja Urpolan kesken.

Mikkelin Urheilupuiston koulu
Urheilupuiston koulu yhdistyy uuteen Urpolan kouluun, jonka on tarkoitus valmistua 2021.Esa Huuhko / Yle

Esityksen mukaan Rahulan koulu yhdistettäisiin Sairilan kouluun. Sairilasta koulupolku jatkuisi tulevaisuudessa yläkouluun Urpolan uuteen kouluun.

Ristiinassa ja Suomenniemellä uudistus vaikuttaisi niin, että Suomenniemen alkuopetuksen 1–3 -luokkalaiset keskitettäisiin Kilikello-päiväkotiin, 4–6 -luokkalaiset menisivät Ristiinan yhtenäiskouluun. Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen tiloiksi valittaisiin tarkoitukseen sopiva koulu.

Läntisellä alueella Rantakylän uusi yhtenäiskoulu jatkaisi nykyisellään. Samoin itäisellä alueella sijaitseva Haukivuoren yhtenäiskoulu säilyisi.

Vanhalan, Olkkolan ja Rämälän kyläkoulujen osalta oppilasennuste käydään läpi vielä vuonna 2022.

"Poliittinen puoli ottaa vakavasti"

Kaupunkirakennetyöryhmässä työskentelee päättäjiä Mikkelin suurimmista poliittisista ryhmittymistä. Esitykset viedään valtuustolle osa kerrallaan.

– Tämä kokonaisuus on yksimielinen paketti ja jo se kertoo, että poliittinen puoli ottaa vakavasti tämän paketin läpiviemisen, sanoo työryhmän puheenjohtaja Markku Aholainen.

Työryhmä tavoittelee kustannussäästöjen ja sisäilmaongelmien korjausten lisäksi esityksellään myös esimerkiksi nykyistä lyhyempiä koulumatka-aikoja. Tarkoitus on esimerkiksi, että alle 13-vuotiaiden kuljetusoppilaiden päivittäinen koulumatka odotuksineen kestäisi olennaisesti vähemmän aikaa kuin nykyinen enimmäiskesto, joka on 2,5 tuntia. Myös vanhempien kuljetusoppilaiden koulumatka-aikoja halutaan lyhentää.

Työryhmän mielestä tulevaisuuden kouluilla pitää tavoitella eheytettyä koulupäivää, joka tarkoittaa sitä, että harrastamista kouluilla ja niiden lähistöllä pitäisi helpottaa. Esimerkiksi koulukuljetuksen piirissä olevat lapset saisivat kyydin kotiin myös koululla järjestettävän kerhon jälkeen.

Ryhmä on pohtinut aiemmin myös koulujen vuokraamista yhtenä vaihtoehtona.

Korjaus 9.5.2018 kello 14:10: Kaupunkirakennetyöryhmässä työskentelee päättäjiä suurimmista poliittisista ryhmittymistä, ei kaikista, kuten jutussa aiemmin väitettiin.

Lue seuraavaksi