Kiitellystä lasten päivystyksestä tulee pysyvä Keski-Pohjanmaalla

Kokkolan keskussairala on saanut viime lokakuussa aloitetusta kokeilusta myönteistä palautetta.

Kokkola
Lastenpäivystys Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa
Lastenpäivystys vakinaistettiin Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa.Juha Kemppainen / Yle

Lasten ympärivuorokautinen päivystys aiotaan vakinaistaa Keski-Pohjanmaalla.

Kokeilu alkoi Kokkolassa lokakuussa valtion rahoituksella. Joulukuussa sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava Soite päätti jatkaa kokeilua omana toimintana kesäkuuhun saakka. Nyt Soite haluaa tehdä palvelusta pysyvän, sillä siitä on saatu hyvää palautetta.

Päivystys on nopeuttanut keskipohjalaislasten hoitoon pääsyä, kun lapset eivät enää joudu jonottamaan aikuisten joukossa yhteispäivystyksessä. Kevättalvella noin puolet päivystykseen tulleista lapsista sai hoitoa tunnin sisällä. Lisäksi vanhemmat ovat kehuneet odotustilojen turvallisuutta ja rauhallisuutta.

Päivystys on vetänyt uusia asiakkaita Kalajokilaaksosta ja maakunnan ulkopuolelta. Esimerkiksi helmikuussa palvelua käytti 800–900 potilasta.

Potilaat ottaa aina vastaan lastentauteihin erikoistunut sairaanhoitaja, ja paikalla päivystyksessä on aina myös lastenlääkäri.

Lasten päivystyksen jatkosta päättää lopullisesti Soiten valtuusto kesäkuussa. Kokeilun perusteella lastenpäivystys ei tuo lisäkustannuksia alueen kunnille. Toimintaan on palkattava viisi sairaanhoitajaa.