Yara tutkii jatkomahdollisuuksia Siilinjärvellä

Toiminta voi jatkua aina vuoteen 2060 saakka

Siilinjärvi

Lannoitevalmistaja Yara selvittää mahdollisuuksia jatkaa toimintaa Siilinjärvellä pitkälle tulevaisuuteen. Yaran kaivoksen nykyisin tunnetut malmivarat takaavat kaivostoiminnan jatkumisen vuoteen 2035.

Yara on päättänyt jatkaa selvityksiä Siilinjärven apatiittiesiintymän eteläosan, Laukansalon, hyödyntämisestä. Alueella on jo tehty alustavia syväkairauksia, joita nyt jatketaan ja samalla täsmennetään teknis-taloudellisia laskelmia.

Tunnettujen malmivarojen loputtua Laukansalo on Yaran mukaan uusi lupaava alue ja sen hyödyntäminen voisi mahdollistaa kaivostoiminnan jatkumisen aina 2060-luvulle asti. Yaran Siilinjärven toimipaikka työllistää suoraan 390 ihmistä ja välillisesti arviolta noin 1600 henkilötyövuotta