SOS-Lapsikylissä kuohuu: Pohjoisen kylä supistuu ja osa lapsista sijoitetaan muualle: "Voiko tämä todella mennä näin"

SOS-Lapsikylä on irtisanonut lapsikylävanhempien työsuhteita. Kaikkien irtisanomisten taustalla on pitkään jatkunut työaikalakia koskeva kiista SOS-Lapsikylän ja neljän sijaisen välillä.

Sijaisvanhemmuus
Lapsi leikkii legoilla
Juha Kivioja / Yle

Ylitornion SOS-Lapsikylässä puhaltavat muutoksen tuulet. Ylitornion punaiset puutalot ovat olleet SOS-Lapsikylän vanhempien ja sijoitettujen lasten koteina kohta 40 vuoden ajan, vuodesta 1979.

Nyt tilanne muuttuu ainakin hetkellisesti, kun lapsikylävanhempien työsuhteet SOS-Lapsikylään katkeavat. Osa vanhemmista jatkaa sijaisvanhemmuuttaan toimeksiantosuhteessa kuntien kanssa.

SOS-Lapsikylä on irtisanonut 74 työsopimusta, joista toistakymmentä sopimusta irtisanottiin Ylitorniolta. Muut irtisanomiset koskevat SOS-Lapsikylän Kaarinan, Vihannin, Punkaharjun ja Espoon toimipisteitä. Lisäksi irtisanomia tehtiin Helsingin keskustoimistolla. Irtisanotut ovat muun muassa lapsikylävanhempia, vanhempien sijaisia, ohjaajia ja tukihenkilöitä. SOS-Lapsikylässä on kaikkiaan 274 työntekijää.

SOS-Lapsikylä kertoo, että päättyvistä lapsikylävanhempien työsuhteista noin 50 siirtyy toimeksiantosuhteeseen kuntien kanssa. Toimeksiantosuhteisiin siirtyminen ei välttämättä näy lasten arjessa, vaan elämä perheissä ja lapsikylän kodeissa jatkuu. Vanhempien työsuhde SOS-Lapsikylään kuitenkin katkeaa.

Perinteiset lapsikylät muuttuvat

Irtisanomisia on tehty SOS-Lapsikylän perinteisissä lapsikylissä. Nämä muodostuvat alueelle rakennetuista kodeista, joissa lapset asuvat lapsikylävanhempiensa kanssa.

Lisäksi lapsikylien tukena on muita ammattilaisia, kuten ohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä. SOS-Lapsikylällä on myös uudenlaisia "kyliä", jotka ovat osana muuta asutusta. Esimerkiksi Tampereella sijaitsee niin sanottu integroitu lapsikylä, jossa lapset ja sijaisvanhemmat asuvat yhteisönä lähiössä.

Uuden mallin lapsikylissä sijaisvanhemmat ovat toimeksiantosuhteessa kuntien kanssa. Toimeksiantosuhteita kuntien kanssa on ollut jo ennen irtisanomisia, noin puolessa SOS-Lapsikylän kylistä.

– Toimeksiantosuhteista on hyviä kokemuksia esimerkiksi Tampereelta, missä olemme toimineet näin pisimpään. Myös kortteliyhteisöissä sijaisperheet saavat moniammatillista tukea yhteisöstä, sanoo SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja Marja Pajulahti.

"Voiko tämä todella mennä näin"

Irtisanomiset on otettu Ylitorniolla vastaan raskaasti. Lapsikylävanhempien lisäksi on irtisanottu vanhempien sijaiset, lapsikylän johtaja ja tukihenkilöitä.

Kaikkien irtisanomisten taustalla on pitkään jatkunut työaikalakia koskeva kiista SOS-Lapsikylän ja neljän sijaisen välillä. (siirryt toiseen palveluun) Kiista vietiin korkeimpaan oikeuteen saakka ja KKO antoi asiasta päätöksensä helmikuussa. Kiistassa oli kysymys lapsikylävanhempien sijaisten työaikalain piiriin kuuluvista korvauksista, kuten ylityö, yötyö- ja sunnuntailisistä. KKO päätöksen mukaan sijaisten työ kuuluu työaikalain piiriin, eikä siihen voi soveltaa poikkeussääntöjä.

Aiemmin lapsikylävanhempien sijaisten työaikaa on tulkittu poikkeussäännöllä. Päätöksen myötä SOS-Lapsikylissä on siirrytty sijaisten osalta kolmivuorotyöhön. Myös sijaisista syntyneet kustannukset ovat kasvaneet sijaisille maksettavien lisien myötä.

Pitkään Ylitornion SOS-Lapsikylän johtajana toiminut Kai Lomma sanoo, että Ylitorniolla ihmiset ovat shokissa. Nykyisin Lomma on SOS-Lapsikylän aluesuunnittelija.

– Voiko tämä todella mennä näin. Ymmärrän, että oikeuden päätös on meidän organisaatiolle kova paikka ja sen taloudelliset seuraukset ovat kovat. Itse olen sitä mieltä, että pitäisi löytyä siirtymäaika, jossa voitaisiin miettiä erilaisia järjestelyjä, Lomma sanoo.

Toimitusjohtaja Marja Pajulahti toteaa, että nykyisellä mallilla ei voi enää jatkaa. Toiminnan muutos koskee lähes sadan lapset tulevaisuutta SOS-Lapsikylissä. Valtaosa lapsista jatkaa elämäänsä SOS-Lapsikylissä, tuttujen sijaisvanhempien kanssa ja tutuissa kodeissa.

Kuitenkin vielä usean lapsen tulevaisuus on auki.

Toimitusjohtaja: Kysymys ei ole pelkästään rahasta

SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja sanoo, että heidän linjaamassaan muutoksessa ei ole kysymys pelkästään rahasta. SOS-Lapsikylän ajatus on tarjota lapsille perheenomainen ympäristö, jossa työntekijät ovat pysyviä. Oikeuden päätöksen vuoksi, sijaiset eivät voi enää työskennellä taloissa vuorokauden ympäri. Kolmivuorotyön vuoksi työntekijöissä tulisi liikaa vaihtuvuutta.

SOS-Lapsikylävanhemmat ovat olleet oikeutettuja vuosilomaan ja yhteen vapaaseen viikossa. Loman ja vapaiden ajan sijaiset ovat asuneet perheen kodeissa lasten kanssa ja hoitaneet arjen sekä talouden.

– Meillä ei ole mahdollista toteuttaa sijaismallia sellaisena kuin aikaisemmin, sen seurauksena sijaisvanhempien työsuhteet irtisanottiin, Pajulahti sanoo.

Kuntien kanssa toimeksiantosuhteen solmivat sijaisvanhemmat saavat korvauksen sijaisvanhemmuudestaan kunnalta, mutta he eivät ole enää oikeutettuja vuosilomaan eivätkä viikkolepoon. Perhehoitolain mukaan kuntien on kuitenkin järjestettävä vastaavasti vapaata kaksi vuorokautta kuukaudessa.

Sijaisvanhemmat maksavat kunnilta saamastaan korvauksesta asumisesta ja elämisestä muodostuvat kulut. Jos sijaisvanhemmat asuvat SOS-Lapsikylän asunnossa, vuokra maksetaan SOS-Lapsikylälle.

Epävarma tilanne heijastuu myös lapsiin

Ylitorniolla kaikkien lasten tulevaisuus ei ole vielä selvillä. SOS-Lapsikylän aluesuunnittelija Kai Lomma toivoo, että tilanteeseen voitaisiin vielä löytää erillisratkaisu.

– Se olisi lapsikylän arvojen mukaista ja minkä vuoksi organisaatio on aikanaan rakennettu, Lomma toteaa.

Lomma sanoo keskustelleensa irtisanottujen lapsikylävanhempien kanssa tilanteesta, joka on aiheuttanut osalle perheistä epävarmuutta. Myös osa lapsista on reagoinut muutokseen. Ylitornion SOS-Lapsikylässä on 20 lasta.

– Melkein 40 vuotta olen tehnyt siellä töitä ja toivon hartaasti, että se jatkuu. Nyt on irtisanottu suuri määrä ihmisiä, jotka ovat eläneet lasten kanssa ja tehneet töitä. Ei siitä iloinen voi olla, Lomma jatkaa.

SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja vakuuttaa, että Ylitornion lapsikylän toiminta jatkuu.

– Haemme Ylitorniolle uusia perheitä, emme lopeta toimintaa, Marja Pajulahti sanoo.