Avioliitto solmitaan yhä vanhempana: ensi kertaa avioituva on tyypillisesti yli kolmekymppinen

Vuositilastossa uusien avioliittojen ja erojen määrä vähentyi. Viime vuonna solmituista yli 26 500 avioliitosta 554 oli samaa sukupuolta olevien liittoja.

Kuva: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Vuonna 2017 solmittiin 26 542 avioliittoa, kertoo Tilastokeskus (siirryt toiseen palveluun). Avioliittoja, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, solmittiin 25 988, mikä oli 515 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Solmituista avioliitoista 554 oli samaa sukupuolta olevien avioliittoja.

Vuoden 2017 tilastossa ovat mukana kaikki ne solmitut avioliitot ja avioerot, joissa vähintään toinen puolisoista asuu vakinaisesti Suomessa tapahtumapäivänä. Tilastointitapa on hieman muuttunut aiemmasta: vielä vuosina 1980–2016 kokonaismäärä muodostui tapauksista, joissa nainen asui vakinaisesti Suomessa vihki- tai eropäivänä.

Avioliitto solmitaan yhä vanhempana

Vuonna 2017 avioliitoissa, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, ensimmäisen kerran avioituneiden naisten ja miesten keski-iän nousu jatkui. Ensimmäisen kerran avioliiton solmineiden naisten keski-ikä oli 31,7 ja miesten 33,9 vuotta. Toisen kerran avioituneiden naisten keski-ikä oli 44,6 ja vastaava miesten keski-ikä 47,5 vuotta. Naisten keski-ikä nousi 0,3 vuotta ja miesten 0,1 vuotta edellisestä vuodesta.

Vuonna 2017 kahden naisen solmimissa avioliitoissa naisten keski-ikä oli 36,1 vuotta. Vastaavasti kahden miehen solmimissa avioliitoissa keski-ikä oli 41,3 vuotta.

Neljäsosa on avioitunut jo uudemmankin kerran

Ensimmäisten avioliittojen osuus kaikista solmituista avioliitoista on noin kolme neljäsosaa. Suhteellinen osuus on pysynyt samalla tasolla koko 2000-luvun alun.

Toisia avioliittoja oli 21 prosenttia kaikista solmituista avioliitoista, kolmansia neljä prosenttia.

Avioliittolaki muuttui – samaa sukupuolta olevat solmivat innokkaasti avioliittoja

Laki rekisteröidyistä parisuhteista tuli voimaan 1.3.2017, mistä lähtien samaa sukupuolta olevat saattoivat solmia avioliiton. Tuolloin samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröinnistä luovuttiin, mutta ennen lain voimaantuloa tammi- ja helmikuussa vahvistettiin kuitenkin vielä 36 parisuhdetta. Samaa sukupuolta olevien kesken avioliitosta tuli heti suositumpaa kuin aiempi parisuhteen rekisteröinti.

Tilastokeskus arvioi, että avioliittolain muutos innosti samaa sukupuolta olevia pareja menemään naimisiin. Tilastokeskus toteaa, että 554 solmittua avioliittoa 10 kuukauden aikana on yli puolitoista kertaa enemmän kuin parisuhteita keskimäärin rekisteröitiin viitenä edellisenä vuonna ja yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2016.

Vuonna 2017 samaa sukupuolta olevien parien solmittujen avioliittojen määrä on suurempi kuin parisuhteiden rekisteröinnit yhtenäkään vuonna. Laki rekisteröidyistä parisuhteista tuli voimaan 1.3. 2002 ja tuolle vuodelle kirjattiin parisuhteiden rekisteröintien suurin määrä, 446.

Solmituista avioliitoista 181 oli kahden miehen ja 373 kahden naisen avioliittoja. Ennen kuin avioliittolain muutos tuli voimaan maaliskuun alusta, niin tammi- ja helmikuussa vielä 21 miesparia ja 15 naisparia rekisteröi parisuhteensa.

Rekisteröityjen parien erojen määrä oli kahtena edellisenä vuonna 130:n tuntumassa. Vuonna 2017 eroja oli 131, neljä enemmän kuin edellisenä vuonna. Eroista 36 oli miesparien eroja ja 95 naisparien eroja.

Avioerojen määrä väheni

Vuonna 2017 avioeroon päättyi 13 485 avioliittoa. Näistä kahta lukuun ottamatta kaikki olivat avioeroja, joissa puolisot olivat eri sukupuolta. Avioerojen määrä, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, väheni 292:lla edelliseen vuoteen verrattuna.

Avioerojen vuosittainen määrä on vaihdellut. Vuosittaiset määrän muutokset ovat kuitenkin niin pieniä, että avioeronneisuus, eli avioeronneiden määrä suhteessa naimisissa oleviin, on pysynyt samalla tasolla jo yli 20 vuotta: 13–14 eroa tuhatta naimisissa olevaa joko naista tai miestä kohden laskettuna.

Iän mukaiset muutokset avioeronneisuudessa olivat myös vähäisiä edelliseen vuoteen verrattuna. Ensimmäisessä avioliitossa, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, naiset olivat keski-iältään 40,6 vuoden ikäisiä avioliiton päättyessä eroon. Vastaava miesten keski-ikä oli 42,9 vuotta vuonna 2017. Kummankin sukupuolen keski-ikä eronhetkellä nousi edellisestä vuodesta kymmenyksen.