Jyväskylän kaupungin uusi metsäohjelma houkuttelee kaupunkilaisia osallistumaan

Jyväskylä haluaa kaupunkilaiset osallistumaan kaupungin omistamien metsien hoitoon ja käytön suunnitteluun.

Lyhyet
Virkistysmetsä
Ulkoilu- ja virkistysmetsien määrä kasvaa Jyväskylässä lähiaikoina.Mari Siltanen / Yle

Jyväskylän kaupunki omistaa metsiä noin 8 660 hehtaaria. Juuri valmistunut metsäohjelma linjaa niiden hoitoa ja käyttöä vuoteen 2030 asti.

Asukkaiden vuorovaikutusmahdollisuuksien parantaminen on nostettu yhdeksi metsäohjelman painopisteeksi. Visiona on lisätä avointa keskustelua sekä parantaa tiedon saantimahdollisuuksia. Ohjelmaan on kirjattu lukuisia keinoja viestinnän, tiedottamisen ja vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Metsäohjelman mukaan erilaisia ja eri puolilla kaupunkia sijaitsevia metsiä hoidetaan eri arvoja alueittain painottaen. Noin kolmasosa kaupungin metsistä on edelleen talousmetsiä, joita hoidetaan tehokkaasti ja tuottavasti.

Lähimetsiä Jyväskylällä on noin 1 300 hehtaaria. Ulkoilu- ja virkistysmetsien määrä kasvaa lähiaikoina 2 500 hehtaariin, kun osa talousmetsistä siirtyy ulkoilu- ja virkistysmetsiksi.

Metsäohjelman myötä Jyväskylän kaupunki sitoutuu kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen suojelupinta-alatavoitteiseen. Suojeltujen metsien osuus kasvaa nykyisestä 13,5 prosentista 17 prosenttiin. Suojelualueiden määrä kasvaa reilulla 300 hehtaarilla.

Metsäohjelman luonnos on asetettu nähtäville internettiin (siirryt toiseen palveluun). Asukkaille ohjelmaa esitellään 30.5. kello 18 Ammattikorkeakoulun auditoriossa Rajakadulla.