1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. rehevöityminen

Saisiko voimalaitoksesta jättimäisen "vedenpuhdistamon"? Villi idea mahdollistaisi ravinteiden vähentämisen järvistä

Järvistä on hankala saada rehevöitymistä aiheuttavia ravinteita pois. Lahdessa pohditaan, voisiko vettä suodattaa niukkaravinteisemmaksi sähkövoimalan jäähdytysveden kierrossa.

Kuva: Hanna Lumme / Yle

Lahdessa aiotaan selvittää, voisiko voimalaitoksen jäähdytysvedestä poistaa ravinteita, ennen kuin vesi palaa järveen.

Lahti Energian voimalaitokseen otetaan sähköntuotannossa tarvittavaa järvivettä. Kun vesi on hoitanut tehtävänsä jäähdyttäjänä, se palautetaan Joutjoen kautta Vesijärveen.

Teoriassa on mahdollista, että vedestä otettaisiin prosessin yhteydessä pois esimerkiksi rehevöitymistä aiheuttavaa fosforia. Lahdessa tämä vaikuttaisi etenkin Vesijärven Enonselkään.

Voimala hörii paljon vettä

Vesijärvisäätiön ohjelmajohtajan Heikki Mäkisen mukaan idealla ei ole isää tai äitiä, vaan ajatus on kehittynyt useiden keskustelujen pohjalta. Aluksi on selvitettävä, olisiko jäähdytysveden suodattaminen teknisesti mahdollista, miten paljon se maksaisi, ja olisiko siitä energiayhtiölle haittaa.

Visio on kiehtova, sillä järvien puhdistamiseen liioista ravinteista on vähän tehokkaita keinoja.

– Ne vesimäärät ovat tosi isoja. Sillä voisi olla parhaimmillaan suuri vaikutus, Mäkinen arvioi uutta keksintöä.

Toinen vaihtoehto olisi, että jäähdytysvedeksi otettaisiinkin pintaveden sijaan pohjaa lähellä olevaa alusvettä, jossa ravinteita on runsaammin kuin pinnassa.

Energiayhtiö avoin keskustelulle

Lahti Energia käyttää järvivettä jäähdytykseen tällä hetkellä pääasiassa Kymijärvi I -nimisellä voimalalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Eero Seesvaara sanoo yhtiön olevan valmis keskustelemaan ravinteiden mahdollisesta puhdistamisesta ja sen reunaehdoista.

Kymijärvi I:n käyttö loppuu vuoden 2019 keväällä uuden voimalaitoksen valmistuessa, joten Lahti Energialla ei enää sen jälkeen ole tarvetta vanhan voimalan jäähdytykselle. Seesvaaran mukaan kiertoprosessia olisi silti ehkä mahdollista hyödyntää veden puhdistamisessa.