Kirjastoapurahoja myönnettiin yhdelletoista keskisuomalaiselle

Taiteen edistämiskeskus on jakanut kirjastoapurahoja kymmenelle keskisuomalaiselle kirjailijalle ja yhdelle kääntäjälle.

Jyväskylä
Eeva Rohas.
Jyväskylään muuttanut kirjailija Eeva Rohas on yksi kirjastoapurahojen saajista.Yle

Koko maassa apurahan sai 406 kirjailijaa tai kääntäjää. Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta jakoi yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa apurahoja. Kirjastoapurahasumma kasvoi noin kolmella prosentilla.

Keski-Suomessa yhdeksän kirjailijaa ja yksi kääntäjä pääsee lähikuukausina työskentelemään kirjastoapurahan turvin. Heistä suurimman apurahan eli 14 500 euroa sai jyväskyläläinen Eeva Rohas.

Jyväskyläläinen Markku Ropponen sai 10 000 apurahan. Laukaalainen kirjailija ja seppä Johannes Lahtinen sai 8 500 euroa. Muut maakunnan kirjailijoiden saamat apurahat vaihtelevat 4 000-7 000 euron välillä. Kääntäjäapurahan sai Ilkka Rekiaro.

Kirjastoapurahasumma kasvoi, sillä kirjastot käyttivät viime vuonna kirjahankintoihin enemmän rahaa kuin edellisenä vuonna. Summa on kymmenen prosenttia kuntien ylläpitämien yleisten kirjastojen edellisen vuoden kirjahankinnoista.

Apurahat on tarkoitettu neljästä yhdeksän kuukauden työskentelyyn.