Omaishoidon tuen myöntämisperusteita yhtenäistetään Lapissa

Maksuperusteita muuttaa ensimmäisenä Rovaniemi. Maakunnalliset maksuperusteet halutaan käyttöön ennen sote-uudistusta.

Lapin maakunta
Nuoremman ja vanhemman naisen kädet.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Omaishoidon tuen myöntämisperusteita yhtenäistetään Lapissa. Ensimmäisenä maksuperusteita muuttaa Rovaniemi ensi vuoden alusta alkaen. Jokaiselle omaishoidon tuen asiakkaalle tehdään uusi palvelutarpeen arviointi tämän vuoden aikana.

Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan yksilöllinen tilanne. Tuen suuruutta määritettäessä huomioidaan myös asiakkaan käyttämät kunnalliset hoito- ja avopalvelut.

Omaishoitajan vapaapäivien kertymän pitäminen muuttuu aikaisemmasta. Ensi vuoden alusta alkaen omaishoitajalla on oikeus kolmen vuorokauden vapaaseen kuukaudessa vain jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon lähes ympärivuorokautisesti vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Muutoin vapaapäiväoikeus on kaksi vuorokautta.

Perusteet käyttöön ennen sotea

Sote-uudistuksen poliittinen ohjausryhmä suositteli viime vuonna kesäkuussa, että maakunnalliset omaishoidon myöntämisperusteet otettaisiin käyttöön ennen sote-uudistusta.

Omaishoidontuen myöntämisperusteiden muutosta on valmisteltu Lapissa vuonna viime vuonna "Kehitetään yhdessä ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa" -kärkihankkeessa. Rovaniemellä on noin viisisataa 500 omaishoitajaa.