Käytkö töissä virka-aikaan? Parisuhteesi voi kestää pitempään kuin ilta- tai yötöitä tekevällä

Suurin riski erota näyttäisi olevan niillä, joiden työajat ovat epätyypilliset ja jotka viettävät vähän aikaa puolisonsa kanssa. Näin kertoo Tampereen yliopistossa tehtävä tutkimus.

työaika
Mies ja nainen selät vastakkain
AOP

Perinteisestä päivätyöstä poikkeavat työajat voivat lisätä avioeron riskiä. Tampereen yliopiston tutkimusryhmän alustavien tulosten perusteella esimerkiksi ilta- tai yötyötä tekevillä on virka-aikaan työskenteleviä suurempi riski erota puolisostaan.

Tutkimusaineisto paljastaa myös, että epätyypilliseen aikaan töitä tekevät viettävät muita palkansaajia vähemmän aikaa puolisonsa kanssa. Tämä on parisuhteen kannalta uhkaavin yhdistelmä.

– Eroriski korostuu erityisesti niillä palkansaajilla, joilla on päivätyöstä poikkeava työaikamuoto ja jotka lisäksi viettävät vähän aikaa puolison kanssa, sanoo sosiaalipolitiikan professori Nätti sanoo.

– Parisuhteen pituuden kannalta paras tilanne on se, että tehdään päivätyötä ja on riittävästi puolisoaikaa, Nätti sanoo.

Nätin johtaman tutkimusryhmän tutkimus perustuu kyselyaineistoihin palkansaajien työajoista ja perheiden ajankäytöstä. Nämä aineistot on yhdistetty Tilastokeskuksen rekisteriaineistoon. Sen avulla tutkijat näkevät, miten ihmisten työurat kehittyvät ja miten kauan parisuhteet kestävät.

Seurauksia sekä terveyteen että perheeseen

Nätti korostaa, että tulokset ovat alustavia. Kansainvälisestikin vuorotyöläisten eroriskistä on vielä vähän kokemusperäistä tutkimusnäyttöä. Alustavia havaintoja ei kuitenkaan voi ohittaa olankohautuksella.

– Kyllä minä ajattelen, että näillä tuloksilla on selkeä yhteiskunnallinen sanoma. Silloin kun lisätään päivätyöstä poikkeavia työaikamuotoja, niin sillä on tiettyjä seurauksia sekä terveyteen, mitä on paljon tutkittu, että ilmeisesti myös perheeseen, Nätti sanoo.

Poikkeuksellisten työaikojen yleistymisestä puhutaan usein julkisuudessa, mutta muutos ei ole niin suuri kuin mediahuomio ehkä antaa ymmärtää. Suurin osa suomalaisista tekee yhä perinteistä päivätyötä.

Entä kiireen ja osa-aikatöiden vaikutus?

Tamperelaiset ovat tutkineet myös muun muassa työssä koettua kiirettä ja vastentahtoisesti tehtyjä osa-aikatöitä. Professorin mukaan näiden vaikutuksesta parisuhteeseen on kuitenkin vähän tutkimustietoa.

– Tämä on yksi alue, jota olisi syytä tutkia, Nätti sanoo.

Professori ei myöskään halua vielä arvioida sitä, vähentävätkö epätyypilliset työajat nuorten halua hankkia lapsia.

– Vaikea, mutta erittäin mielenkiintoinen kysymys. En ehkä vielä vetäisi sentyyppisiä johtopäätöksiä, että tämä olisi erityisesti nuorten ongelma, Nätti sanoo.