1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ekologia

Meilahden sairaalan leikkaussalit tuottavat 90 000 kiloa sekajätettä vuodessa – nyt Hyks haluaa muuttaa ne Suomen ekologisimmiksi

Hyksissä kyllästyttiin lopullisesti muovivuoriin. Sairaala haluaa, että sen leikkaussalit ovat vastedes Suomen ekologisimmat.

Ekologia
HYKS, välinehuolto.
Hyksin välinehuollossa puhdistetaan, huolletaan, desinfioidaan ja steriloidaan sairaalan kestokäyttöiset työvälineet.Ronnie Holmberg / Yle

Kun Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan Hyksin ylilääkäri Sinikka Münte lajitteli viime syksynä keskuslaskimokatetrin laitossa syntyneitä jätteitä, hän havahtui.

Jopa puolet toimenpiteeseen varatuista tarvikkeista päätyi roskiin käyttämättöminä. Lisäksi suurin osa roskiin päätyvästä kertakäyttömateriaalista oli muovia.

Tämä tuntui tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijapalveluiden linjajohtajana työskentelevästä Müntesta uskomattomalta. Varsinkin kun maapallon kasvavasta muovijäteongelmasta puhutaan koko ajan enemmän.

– Eihän se voi olla niin, että kotona ihmiset kierrättävät kaiken tunnollisesti, mutta isossa laitoksessa kaikki menee roskikseen, hän ihmettelee.

Toki leikkausosastoilla lajitellaan paljon erilaisia jätteitä: muun muassa pahvia, lasia, metallia, pistävää- ja viiltävää jätettä, biologista jätettä ja lääkejätteitä.

Münten mielestä leikkaussaleissa turhaan syntyvää sekajätettä pitäisi kuitenkin selkeästi pystyä vähentämään ja nykyistä lajittelua entisestään parantamaan. Esimerkiksi Meilahden sairaalan leikkaussaleissa sekajätettä syntyy vuodessa noin 90 000 kiloa.

Sinikka Münte, linjajohtaja, anestesia/teho-osasto.
Tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijapalveluiden linjajohtaja Sinikka Münte haluaa, että Hyksissä olisi Suomen ekologisimmat leikkaussalit.Ronnie Holmberg / Yle

Kaikki välineet roskiin, oli niitä käytetty tai ei

Münte esittelee omassa leikkausyksikössään käytössä olevaa katetrisettiä: pakkaukset tulevat tavarantoimittajalta valmiiksi koottuina ja ideana on, että ne sisältävät laajasti välineitä eri tilanteisiin.

Varjopuolena on se, että avatun pakkauksen tarvikkeet on laitettava roskiin – oli niitä käytetty tai ei.

Pääosa välineistä on muovia. Esimerkiksi metalliset, pestävät kaarimaljat ovat jossain vuosien saatossa vaihtuneet muovisiin kertakäyttömaljoihin, jotka päätyvät sekajätteeseen. Setissä olevat saksetkin ovat kertakäyttöiset ja joutuvat yhden käyttökerran jälkeen metallinkeräykseen.

– Hinta on varmaan yksi pääsyy. Muovi on ilmeisesti halvempaa näissä välineissä, jotka aikaisemmin olivat metallista tai pahvista. Muistissa on aika, kun suurin osa esimerkiksi sentraalisiin katetreihin ja puudutuksiin käytettävien settien välineistä steriloitiin ja käytettiin uudestaan, Münte muistelee.

HYKS, jätehuolto. Jätteiden kierrätys leikkaussalissa.
Kertakäyttöisiä saksia voi olla vaikea erottaa pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetuista saksista.Ronnie Holmberg / Yle

Tänä keväänä Hyksissä aloitetun ekologinen leikkaussali -kampanjan myötä esimerkiksi katetrisetit pyritään muuttamaan aiempaa ympäristöystävällisemmiksi. Uudet setit on tarkoitus ottaa käyttöön jo syksyllä.

Husin Ympäristökeskuksen erikoissuunnittelija Jani Valkama kuitenkin huomauttaa, että katetrisetit tuottavat vain pienen osan leikkaussalien jätteestä. Valkaman mielestä setteihin liittyvä kehitystyö on silti hyvä esimerkki siitä, miten jätettä voidaan vähentää.

Münte toteaakin ympäristöystävällisten settien olevan vain alkusoittoa. Samaan aikaan selvitetään esimerkiksi, voitaisiinko leikkausosastoilla käytettävät kertakäyttöiset liinat korvata kestokäyttöisillä tekstiileillä.

– Muutamme nyt aluksi setit niin kestokäyttöisiksi kuin mahdollista ja siirrymme sitten muihin asioihin kuten jätteenkäsittelyyn ja anestesiakaasuihin, Münte kertoo.

Välinehuolto tärkeä osa ekologisempaa sairaalaa

Toki kestokäyttöisiä välineitä on edelleen käytössä leikkaussaleissa. Hyksin välinehuollossa suuret pesukoneet ja sterilointilaitteet jyskyttävät aamusta iltaan.

Koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella välinehuolto pesee, desinfioi ja steriloi vuosittain noin kaksi miljoonaa suoritetta. Yksi suorite voi tarkoittaa joko yksittäistä instrumenttia tai kokonaista leikkauskoria, jossa on lukuisia instrumentteja.

HYKS, välinehuolto.
Välinehuollon nykyiset resurssit eivät riitä siihen, että kaikki välineet ja tekstiilit olisivat kestokäyttöisiä.Ronnie Holmberg / Yle

Välinehuolto on mukana suunnittelemassa ekologisempiin leikkaussaleihin siirtymistä, mutta vastaan voi tulla tuotantokyky.

– Aivan kaikkia tuotteita ei pystytä huoltamaan monikäyttöisinä. Jos ajatellaan kaikkia kaarimaljoja, liinoja, niin ihan kaikkeen huoltoon nykyinen kapasiteetti ei riitä, toteaa Hyksin Välinehuollon palveluesimies Katariina Elomaa.

Leikkaussettien osalta käytännöt vaihtelevat rajusti Husin eri leikkausyksiköiden välillä: jossakin setit ovat lähes kokonaan kertakäyttöisiä, toisaalla setit ovat yhdistelmiä kertakäyttöisistä ja kestokäyttöisistä välineistä.

Kiireessä kierrätysvaiheessa saattaa sattua myös vahinkoja. Esimerkiksi kertakäyttöiset sakset ovat kutakuinkin samannäköisiä kuin pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut.

– Kiireessä saattaa vahingossa lajitella väärin ja laittaa sulattamoon menevän metallijätteen joukkoon sellaista, joka on tarkoitettu monikäyttöiseksi ja päinvastoin. Silloin saatamme hyvässä tarkoituksessa aiheuttaa isoja taloudellisia menetyksiä, anestesiologian ylilääkäri Pertti Pere havainnollistaa.

Pertti Peräjä, anestesiologian ylilääkäri, Meilahden sairaala.
Ylilääkäri Pertti Pere toteaa, että kierrätyksen suhteen sairaalassa tulisi tehdä vähintään sama kuin kotonakin.Ronnie Holmberg / Yle

Ekologisuus yhdeksi kilpailutuskriteeriksi

Hus-Logistiikka kilpailuttaa ja hankkii leikkaussaleissa käytettävät välineet. Jatkossa ympäristöystävällisyys on tarkoitus ottaa aiempaa paremmin huomioon kilpailutuksessa. Hankintapäällikkö Suvi Seppälä kertoo, että välineiden toimittajat ovat halukkaita muuttamaan tarjontaa ekologisempaan suuntaan.

– Husin kokoisessa organisaatiossa käytettävien tuotteiden määrä on iso ja se tuo asiaan vaikeuskerrointa. Mutta kyse on lähinnä siitä, että pystymme kartoittamaan, mitä tarvitsemme. Toimittajat ovat kyllä suhtautuneet asiaan positiivisesti, Seppälä kertoo.

HYKS, välinehuolto.
Meilahden heräämössä pyritään lajittelemaan kaikki mahdollinen, mutta esimerkiksi muovi päätyy sekajätteeseen.Ronnie Holmberg / Yle

Asioita pitää myös tarkastella useasta näkökulmasta. Aina kestokäyttöön tarkoitettu väline ei ole ekologisempi kuin kertakäyttöinen, sillä desinfiointi ja sterilointi vaativat paljon vettä ja energiaa.

Eri yksiköillä voi olla myös erilaisia tarpeita settien suhteen, eikä yksi malli sovi kaikille. Turvallisuuttakin on mietittävä.

– Tartunnanvaarallisten jätteiden käsittely on siinä määrin haastavaa, että joudumme joskus laittamaan kierrätettäviä välineitä hävitettäväksi ja poltettavaksi, jotta emme altista itseämme tai muita mahdolliselle bakteeri- tai virusmateriaalille, ylilääkäri Pere kertoo.

HYKS, välinehuolto.
Kestokäyttöön tarkoitettujen välineiden desinfiointi ja sterilointi vaativat tarkkuutta.Ronnie Holmberg / Yle

Sinikka Münte on ollut tyytyväinen aloittamansa kampanjan saamasta vastaanotosta. Asiasta ovat olleet innostuneita niin hoitajat ja lääkärit kuin työntekijät Husin Ympäristökeskuksessa, Välinehuollossa ja Logistiikassa.

Rima on korkealla.

– Tavoite on, että meillä on vuoden sisään Suomen ekologisimmat leikkaussalit, Münte vakuuttaa.