1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjälain uudistamistyö viivästyy

Saamelaiskäräjälain uudistamista valmistelevan toimikunnan työ jatkuu ainakin 18.5.2018 saakka. Pekka Hallbergin johtaman toimikunnan piti saada työnsä valmiiksi jo 30.4.2018.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio ei kommentoi saako toimikunta annettua esityksensä 18.5.2018 mennessä. Kuva: Jyrki Ojala / Yle

Oikeusministeriö asetti marraskuussa 2017 toimikunnan valmistelemaan saamelaiskäräjälain muutosta. (siirryt toiseen palveluun) Tavoitteena on ollut, että uudistettu saamelaiskäräjälaki olisi voimassa seuraavissa saamelaiskäräjävaaleissa, syksyllä 2019.

Toimikunnassa on mukana jäseniä ja asiantuntijoita Suomen saamelaiskäräjiltä, hallituspuolueista sekä oikeusministeriöstä. Toimikunnan asettamiskirjeen mukaan toimikaudeksi on määritelty 8.11.2017 - 30.4.2018.

Toimikunnan jäsen, saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio sanoo, että he eivät ole vielä saaneet työtään valmiiksi, vaikka oikeusministeriö asetti toimikunnalle aikarajan huhtikuun loppuun.

– Me emme saaneet työtä valmiiksi siihen päivämäärään mennessä. Keskiviikkona 9.5.2018 toimikunta kokoontui ja päätimme, että seuraavan kerran tiedotamme tilanteesta 18.5.2018, sanoo Sanila-Aikio.

Aiemmin saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on todennut, että saamelaiskäräjälain uudistaminen on yksi tärkeimmistä saamelaisia koskevista lakihankkeista tällä hallituskaudella.

Toimikunnan ehdotus pitäisi tulla hallituksen esityksen muodossa

Oikeusministeriön asettamispäätöksessä (siirryt toiseen palveluun) todetaan, että toimikunnan tehtävänä on valmistella tarpeelliset muutokset saamelaiskäräjistä annettuun lakiin. Toimikunnan tulisi antaa ehdotuksensa hallituksen esityksen muodossa, ja sen tulisi päästä yksimielisyyteen esityksen sisällöstä.

Toimikunnan työn perustana ovat perusoikeudet ja muut perustuslain asettamat velvoitteet, Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus. Työssä otetaan huomioon myös parafoitu Pohjoismainen saamelaissopimus sekä ILO 169 -sopimus.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio valitsee sanansa tarkoin, eikä kommentoi saako toimikunta annettua yksimielisen, hallituksen esityksen muotoon kirjoitetun lakiehdotuksen 18.5.2018 mennessä.

– Jos sellainen tulee, se menee lausuntokierrokselle ja prosessi lähtee liikkeelle. Seuraavaksi tulisivat saamelaiskäräjälain (siirryt toiseen palveluun) yhdeksännen pykälän mukaiset neuvottelut ja saamelaiskäräjien täysistunnon käsittely ja niin eteenpäin, mutta jos emme etene, asia pysähtyy siihen, sanoo Sanila-Aikio.

Tuleeko teiltä ehdotus 18.5?

– Minä en kommentoi sitä tässä vaiheessa, lopettaa Sanila-Aikio.

Toimikunta on kuullut eri toimijoita vuoden 2018 aikana. Oikeusministeriö on koonnut internettiin (siirryt toiseen palveluun) (asiakirjat-kohtaan) eri toimijoiden lausuntoja, jotka koskevat saamelaiskäräjälain muutosta.

Toimikunnan puheenjohtaja, oikeustieteen tohtori Pekka Hallberg ei kommentoi toimikunnan työn viivästymistä.