1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kouvola

Kemikaalionnettomuudessa luontoon päässyttä ainetta havaittu nyt myös Vuohijärven eteläosassa

Havaituista pitoisuuksista huolimatta, Vuohijärven eteläosien vettä voi käyttää talousvetenä, sanoo ely-keskus.

Vuohijärvi 23.4. 2018 Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kouvolassa sijaitsevan Vuohijärven eteläosassa on havaittu pieniä pitoisuuksia MTBE-kemikaalia, kertoo ely-keskus. Viime viikolla pitoisuuksia mitattiin vain Vuohijärven pohjoisosasta. Bensiininvalmistuksessa lisäaineena käytetyä MTBE-kemikaalia pääsi luontoon Kinnin kemikaalionnettomuudessa Mäntyharjulla huhtikuussa.

Vuohijärven pohjoisosassa pitoisuudet ovat edellisviikon tasolla tai hieman alentuneet.

Mitatuista MTBE-pitoisuuksista huolimatta järven rannoilla ei ole todettu kemikaalivuodon aiheuttamia hajuhaittoja tai kalakuolemia.

Suomen ympäristökeskuksen ennusteen mukaan Vuohijärven veden tila voisikin palautua kesän aikana niin, ettei käyttörajoituksia enää tarvittaisi. Tähän vaikuttaa keskeisesti sääolosuhteet ja erityisesti se, kuinka paljon sataa vettä.

Ely-keskus suosittelee, ettei pintaveden tai rantojen välittömässä läheisyydessä olevien kaivojen vettä käytettäisi talous-, pesu- tai löylyvetenä. Suositus koskee Vuohijärvellä Voikosken ja Kinansaaren välistä aluetta ja Kinansaaren itäpuolta aina Penttiniemeen asti.