1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kemikaalionnettomuudet

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden korvausvastuut ovat vielä epäselviä – mökkiläisiä huolettavat veden käyttö ja hajuhaitat

Yleisöä oli paikalla valtuustosalin täydeltä Mäntyharjun kunnan järjestämässä yleisötilaisuudessa, jossa paikalla olleet viranomaiset vastailivat kuntalaisten kysymyksiin. Ihmisiä kiinnosti muun muassa se, voiko järvessä uida tai voiko kaivovettä juoda. Myös hajuhaitat huolettavat.

Mäntyharjun valtuustosalissa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa oli yleisöä salin täydeltä. Kuva: Elina Partio / Yle

Keskustelutilaisuudessa kuultiin myös yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi siitä, millä tekniikalla tällä hetkellä varmistetaan vaunujen paikoillaan pysyminen. Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden alkutapahtumista saatiin vähän uutta tietoa. VR:n omien tutkimusten mukaan onnettomuus tapahtui, kun vaunuletka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle, ja 600 metriä pitkä junaletka liikkui yli sata metriä. Liikkeessä ollut letka jyräsi yli junastopparin. Säiliövaunu rikkoutui, kun vaunu syöksyi raiteilta, ja seuraavana letkassa olleen junanvaunun kytkin hajotti suistuneen vaunun säiliön.

Viisi viikkoa sitten Kinnin seisakkeella tapahtunut kemikaalionnettomuus oli VR:lle hyvin yllättävä ja ennalta-arvaamaton tilanne. VR:n riskienhallintajohtajan Anna Mellerin mukaan vastaavanlaista onnettomuutta ei ole tapahtunut aikaisemmin.

– Tietysti kaikenlaisiin onnettomuuksiin varaudutaan, mutta näin laajoihin ympäristövahinkoihin ja tuollaisessa tilanteessa, niin ei ehkä osattu varautua, Melleri arvioi.

Yksityisiltä henkilöiltä korvausvaatimuksia

Mäntyharju on mökkipitäjä, ja Mellerin mukaan korvauskyselyjä on tullut enemmän yksityisiltä ihmisiltä. Melleri sanoo, että vasta ympäristövahingon haittavaikutusten ennusteiden tarkentuessa VR pystyy ottamaan enemmän kantaa korvausasioihin. Korvausvaatimuksia voi lähettää VR:lle, ja ne arvioidaan tapauskohtaisesti.

– Ennusteet ovat vielä niin alussa vahingon laajuuden ja keston osalta, että emme pysty vielä sanomaan näihin korvauksiin vielä mitään, Melleri sanoo.

Mellerin mukaan VR aikoo käydä keskusteluja korvausvastuista esimerkiksi Liikenneviraston kanssa. Melleri sanoo korvausvastuussa olevien tahojen selviävän Onnettomuustutkintakeskuksen tutkimusten valmistuttua. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan VR ei voi käyttää heidän raporttiaan vastuukysymysten selvittelyssä. Raportin tarkoitus on turvallisuuden parantaminen, eikä sillä voi osoittaa syyllisiä.

Melleri tiedostaa, että raportin tarkoituksena on esittää turvallisuussuosituksia, ettei vastaavanlaista onnettomuutta pääsisi enää tapahtumaan.

– Meidän näkemyksen mukaan sieltä tulee kuitenkin suosituksia eri tahoille eli sillä tavoin se osoittaa eri toimijoiden rooleja ja vastuita tässä tilanteessa.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan heidän selvitystään ei kuitenkaan voi käyttää vastuunselvittelyssä tai vahingonkorvausasioissa. Onnettomuustutkintakeskuksen raportteja ja selvityksiä ei voi käyttää myöskään esimerkiksi oikeudessa todistusaineistona.

Pelastuslaitokset tietämättömiä kemikaalikuljetuksista

Pelastuslaitokset ovat laajasti tietämättömiä lähialueellaan sijaitsevista kemikaalikuljetuksista, kertoo Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi. Onnettomuustutkintakeskus on selvittänyt osana Mäntyharjun kemikaalionnettomuutta, että koko Suomen tasolla pelastuslaitokset tietävät vain harvoin, jos alueella on vaarallisia kemikaaleja säilössä raiteilla.

– Näyttää olevan epäselvää, miten kemikaalikuljetuksista pitää tehdä ilmoituksia viranomaisille, ja kenen niitä pitää tehdä, Nurmi arvioi.

Pelastusviranomaisilla ei ollut tietoa Kinnin seisakkeella säilytyksessä olleista kemikaalivaunuista. Nurmen mukaan se, että pelastuslaitoksella on tieto, että heidän alueellaan säilytetään vaarallista kemikaalia, parantaa heidän toimintavalmiuksiaan. Silloin pelastuslaitos pystyy ennakoimaan, jos jotain sattuu.

– Pelastuslaitoksen tieto ei olisi estänyt yhtään mitään. Nythän tilanne meni niin, että ensin ohikulkeva juna antoi ilmoituksen ja sen jälkeen pelastuslaitos tuli paikan päälle ihmettelemään tilannetta, Nurmi kertaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön on ilmoitettu aiemmin aikovan tiukentaa vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia määräyksiä.

VR: Vahingon hoito hyvin hallussa

VR on tehnyt tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa ensihetkistä lähtien. VR:n riskienhallintajohtajan Anna Mellerin mukaan vahingon hoidon osalta kaikki on sujunut hyvin.

– Tilannetieto on ollut hyvin nopeasti viranomaisten hallussa, ja he ovat ohjanneet tilanteen hoitoa, Melleri kiittelee.

Onnettomuustutkinta on vielä kesken, ja onnettomuuden syitä selvitetään. Samalla selvitetään perin pohjin myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät määräykset, vastuut ja ohjeistukset. Melleri uskoo viranomaisten muuttavan asetuksia kemikaalikuljetusten ilmoittamisesta. Hänen mukaansa välittömästi onnettomuuden jälkeen tuli muutoksia vaarallisia aineita kuljettavien vaunujen säilytyspaikkojen osalta, eivätkä väliaikaiset säilytyspaikat ole olleet käytössä onnettomuuden jälkeen.

– Pieniä muutoksia ohjeissa ja toimintatavoissa on jo tehty. Tietysti varmistamme turvallisuuden kaikissa tilanteissa ja pyrimme oppimaan näistä ikävistä onnettomuuksista.

Haitta-ainepitoisuudet laskussa

Mäntyharjun Kinnin seisakkeella olleesta säiliövaunusta valui suistumisen takia maahan 35 tonnia bensiinin lisäainetta reilu kuukausi sitten. Kemikaalionnettomuuden haitta-ainepitoisuudet ovat laskussa alueen vesissä. Tuoreimpien vesinäytteiden perusteella esimerkiksi Sarkaveden ja Pajulammen pitoisuudet ovat alentuneet. Myös Vuohijärven pohjoisosassa pitoisuudet ovat hieman alentuneet tai edellisen näytteenottokerran tasolla.

MTBE-haitta-ainepitoisuuksia yritään alentaa puhdistamalla onnettomuuspaikan lähelle padottua vettä puhdistuslaitteistolla. Veden käsittely on tarkoitus aloittaa maanantaina 14. toukokuuta. Lisäksi esimerkiksi Ojantauksenlammen vettä ilmastetaan.

Suomen ympäristökeskuksen mallinnosten perusteella ennustetaan, että alueen järvien tila voisi palautua kesän aikana niin, ettei vedenkäyttörajoituksia enää tarvittaisi. Tällä hetkellä alueen kaivojen veden käyttöä ei suositella talous- pesu- tai löylyvetenä. Myöskään Pajulammessa ja Sarkaveden eteläosassa uimista ei suositella. Todelliseen pitoisuuskehitykseen vaikuttavat keskeisesti sääolosuhteet.