Homoparien vihkimisasia pian kirkon pöydälle – Suomeenkin "Norjan malli"?

Kirkolliskokous puntaroi ensi viikolla kirkon yksimielisyyttä repivää homoparien vihkimistä.

avioliittoon vihkiminen
Homopari kakunkoristeena
AOP

Voiko pappi vihkiä homopareja omatuntonsa mukaan, vai onko hänen noudatettava kirkon virallista linjaa?

Yksi vastaus kysymykseen saadaan ensi viikolla, kun luterilaisen kirkon ylintä päätäntävaltaa käyttävä elin – Turkuun kokoontuva kirkolliskokous – käsittelee asiaa koskevaa aloitetta.

Aloitteessa ehdotetaan kirkon vihkikäytäntöjen muuttamista siten, että papit voisivat vihkiä pareja omatuntonsa mukaan. Samaa sukupuolta olevat saisi siis vihkiä tai jättää vihkimättä ilman pelkoa rangaistuksesta. Tällainen käytäntö on esimerkiksi Norjan kirkolla.

Kirkolliskokouksen perustevaliokunta sai juuri valmiiksi oman näkemyksensä aloitteeseen. Mietintö esittelee 50 sivun verran argumentteja aloitteen puolesta ja vastaan esimerkiksi maallisen lain, Raamatun, tai tieteen homoseksuaalisuutta koskevien käsitysten näkökulmista. Kuten:

"Kaikki yhteiskunnallinen kehitys ei ole kristillisestä näkökulmasta suotavaa. Tasa-arvoisessa avioliittolaissa voidaan kuitenkin nähdä toteutuvan kristillinen ihanne siitä, että ihmisen identiteetti saa olla kirkossa kokonaisvaltaisesti hyväksytty."

"Käsitys avioliitosta eksklusiivisesti miehen ja naisen välisenä ei ole ollut vain kirkollinen, vaan viime aikoihin asti myös yleismaailmallisesti hyväksytty näkemys. Tämä perustuu erityisesti siihen tosiasiaan, että miehen ja naisen välisestä suhteesta voi syntyä jälkeläisiä".

Johtopäätöksenä mietintö kuitenkin toteaa, että aloite ei anna riittäviä perusteluja kirkon nykyisen avioliittokäsityksen laajentamiselle. Perustevaliokunta esittääkin, että aloite jätetään raukeamaan.

Enemmistö kirkolliskokouksen jäsenistä säilyttäisi nykylinjan

Mietinnön lopputulosta voidaan pitää odotettuna. Toissavuonna kirkon piispat linjasivat, että avioliiton osapuolina voivat olla vain nainen ja mies. Lopullinen päätäntävalta on kirkolliskokouksella, jossa muutoksia vihkikäytäntöihin haluavat ovat vähemmistö.

Jotta samaa sukupuolta olevien vihkiminen kirkossa onnistuisi, kirkolliskokouksen pitäisi päättää, että kirkkolakiin kuuluvaa kirkkojärjestystä ja kirkollisten toimitusten kirjaa pitäisi muuttaa

Kirkolliskokouksen linja muuttuu kuitenkin hitaasti. Osasyy tähän on äänestyskäytäntö, jonka mukaan päätösehdotus tarvitsee kolme neljäsosaa kirkolliskokouksen äänistä tullakseen hyväksytyksi. Naispappeuskin hyväksyttiin kirkossa vasta vuonna 1986, vaikka yleinen mielipide kallistui hyväksymisen puolelle jo 1956.

Avioliittokysymys on hiertänyt kirkkoa toden teolla sukupuolineutraalin avioliittolain astuttua voimaan. Siitä lähtien kirkon linja ja lainsäädäntö ovat olleet keskenään ristiriidassa. Kymmenet suomalaispapit ovat lakimuutoksen jälkeen vihkineet homopareja, vaikka avioliitto on luterilaisen kirkon mukaan solmittava vain miehen ja naisen välille.

Kirkon linjaa vastaan toimineita pappeja on rankaistu varoituksin ja moittein. Osa rankaisun saaneista papeista on valittanut saamastaan rangaistuksesta hallinto-oikeuteen.

Viidelle papille piiskaa sateenkaariparien vihkimisestä – Professori: "Kirkko on jumittunut henkisen halvautumisen tilaan"

Joukkokantelu sateenkaaripapeista ei tuottanut tulosta – Pappi saa ilmoittaa halunsa vihkiä homopareja

Homopareja vihkinyt kohupappi Sadinmaa valitti rangaistuksestaan – oikeudella edessä tiukka paikka

Mölsä: Piispojen päätä särkee, kapinapapit jatkavat homoparien vihkimistä