Hyppää sisältöön

Punasotkan metsästys aiotaan kieltää kolmeksi vuodeksi – kanta taantunut koko Euroopassa

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö kertovat tiivistävänsä yhteistyötään kosteikkolintujen elinympäristöjen suojelemiseksi.

Common pochard (Aythya ferina) Kuva: Antti J Lind

Punasotkan metsästys aiotaan kieltää. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee (siirryt toiseen palveluun) ministeriön asetusta punasotkan, allin ja tukkakoskelon metsästyksen kieltämiseksi kolmeksi vuodeksi.

Punasotkakanta on taantunut jyrkästi viime vuosikymmeninä. Allin ja tukkakoskelon suojeluluokituksia on tiukennettu jo aiemmin Afrikkaan ja Euraasiaan muuttavien vesilintujen suojelusopimuksessa.

Lintuvedet kasvaneet umpeen

Punasotkan pesimäkanta on taantunut lähes koko Euroopan alueella. Yksi merkittävä syy on kosteikkojen kuivatus ja rehevöityminen. Esimerkiksi Kokemäenjoen suistossa Satakunnassa pesi 1970-luvulla 250 punasotkaparia. Nyt puhutaan enää yksittäisistä pareista.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää metsästyskiellon lisäksi, että punasotkan, allin ja tukkakoskelon kannanhoidosta ja kestävästä metsästysverotuksesta sovittaisiin kansainvälisissä hoitosuunnitelmissa kaikkien muuttoreitillä olevien valtioiden kesken.

Tällä voitaisiin ministeriön mukaan varmistaa metsästyksen kestävyys pesimä- ja talvehtimisalueilla sekä muuton aikana.

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön on toimittava yhdessä entistä tiiviimmin arvokkaiden kosteikkojen kunnostamiseksi ja ennallistamiseksi.

Jari Leppä

Tavoitteena rauhoitusalueiden verkosto

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö aikovat tiivistävää yhteistyötään kosteikkolintujen elinympäristöjen kunnostamiseksi ja rauhoittamiseksi metsästykseltä. Tavoitteena on kunnostaa Suomeen vesilintujen rauhoitusalueiden verkosto.

– Avainkysymys on kunnostuksen ja hoidon rahoitus, johon täytyy tulevina vuosina löytyä aiempaa enemmän panostuksia, toteaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Riistalintujen lisäksi tästä hyötyisi maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan muu kosteikkolinnusto.

–Rauhoitusalueen lähialueille voitaisiin perustaa metsästysmahdollisuuksia kompensoivia pienkosteikkoja, mikä osaltaan motivoisi myös metsästäjiä rauhoitusalueiden hoitoon ja pienpetopyyntiin.

Oleellista olisi rauhoittaa myös jouhi- ,lapasorsa, heinätavi ja tukkasotka.

Antti J. LInd

"Parempi kuin ei mitään"

BirdLife Suomen porilaisen lintuasiantuntija Antti J.Lindin mukaan punasotkan rauhoittaminen väliaikaisesti on parempi kuin ei mitään. Oleellista olisi Lindin mielestä rauhoittaa myös jouhi- ,lapasorsa, heinätavi ja tukkasotka.

– Tukkakoskelo ja alli ovat mielestäni vähän kuin silmänlumetta. Niillähän ei ole mitään yhteyttä kosteikkoihin. Jotenkin tuntuu vaalipuheilta.

Punasotka BirdLife Suomen vuoden lintu

BirdLife Suomi on kampanjoinut (siirryt toiseen palveluun)voimakkaasti punasotkan rauhoittamisen puolesta. Se on valinnut punasotkan vuoden 2018 linnuksi. Tavoitteena on tarkentaa lajin kannanarviota ja selvittää, missä se vielä pesii.

Punasotka on tällä hetkellä riistalintu, jota saa metsästää 20.8. – 31.12.

Mikäli punasotkan voimakasta taantumaa ei saada pysäytettyä, voi laji BirdLife Suomen mukana hävitä Suomen pesimälinnustosta lyhyessä ajassa.

Lue lisää: