1. yle.fi
  2. Uutiset

SDP:n Antti Rinne pitää kiinni eläkeläisille lupaamastaan "vappusatasesta" – uudistusta ei saisi tehtyä yhdessä vaalikaudessa

Uudistus nostaisi Rinteen mukaan yli 50 000 eläkeläistä köyhyydestä.

Antti Rinne
Ykkösaamu
Ykkösaamu

Ylen Ykkösaamussa vieraillut SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne nostaa eläkeläisten aseman kohentamisen yhdeksi ensi vaalikauden tärkeimmäksi korjauskohteeksi lapsiperheiden aseman ohella.

Voit katsoa koko lähetyksen klikkaamalla ylläolevaa kuvaa.

Rinne pitää edelleen kiinni vappuna antamastaan lupauksesta nostaa sadalla eurolla niiden eläkkeitä, jotka saavat eläkettä alle 1 400 euroa kuukaudessa.

Rinteen mukaan eriarvoisuuden kasvu erityisesti eläkeläisten keskuudessa vaatii nopeita korjaustoimia.

– Meillä on sellainen tilanne, että yli 200 000 eläkeläistä elää oikeasti köyhyysrajan alapuolella tai köyhyysrajalla ja näiden ihmisten elämä on tällä hallituskaudella heikentynyt huomattavasti toimeentulon näkökulmasta.

Uudistus nostaisi Rinteen mukaan yli 50 000 eläkeläistä köyhyydestä. Erityisesti se auttaisi naisia, jotka ovat Rinteen mukaan olleet palkkasyrjinnän kohteena jo työuriensa aikana.

Uudistusta ei kuitenkaan välttämättä pystytä toteuttamaan yhden vaalikauden aikana, Rinne myöntää.

Eläkeläisten aseman parantamisen rinnalla Rinne haluaisi kohentaa lapsiperheiden asemaa. Työt Rinne aloittaisi varhaiskasvatuksesta.

Varhaiskasvatuksen maksuttomuus loisi Rinteen mukaan nuorille polun kulkea koulutuksen läpi niin, että ongelmat huomataan mahdollisimman varhain ja nuori pärjää elämässään koulutuksen kautta.

SDP haluaa myös satsata toisen asteen maksuttomuuteen. Erityisesti oppivelvollisuusiän nostamista Rinne pitää tärkeänä. Rinteen mukaan se on halpa ratkaisu, joka auttausi erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia nuoria miehiä.

Tilaaja-tuottajamallista luovuttava

Sote-suunnitelmissa Rinne haluaa muuttaa ainakin tilaaja-tuottajamallin. Se on hänestä se ongelmakohta, joka tekee järjestelmästä kalliin ja epäoikeudenmukaisen.

Demarit kannattavat sitä, että sama taho, eli julkinen sektori, järjestää ja tuottaa palvelut ja käyttää harkintansa mukaan yksityisiä yrityksiä ja kolmatta sektoria. Tämän järjestelyn Rinne laskee 5,3 miljardia euroa halvemmaksi kuin hallituksen suunnitelmat.

Sosiaaliturvaa puolue haluaisi uudistaa tarvehankinnan perusteella. Syitä tukeen voivat olla esimerkiksi vanhemmuus tai opiskelu. Apuun pitäisi liittää palvelut; ihmistä ei saisi jättää yksin ongelmineen.

Puolueen ajama yleisturva koostuu kolmesta osasta. Perusosa vastaa toimeentulotukea.

– Meidän turvassa on yhdistetty vanhemmuuteen, sairaspäivärahoihin, työttömyyteen ja opiskeluun liittyvät etuudet yhdeksi. Muutos on laaja ja kallis. Aktivointiosiossa ihmistä autetaan omatoimisuuteen. Ansioturvaelementit liittyvät tähän nykyisellään.

Työnteon on oltava demareidenkin mielestä aina kannattavaa. Avuksi tarvitaan välityömarkkinoita.

– Julkinen sektori luo vaikeasti työllistyville edellytyksiä tulla työelämään. Tämä merkitsee myös yhteistoimintaa julkisen ja yksityisen sektorin välillä, Rinne sanoo.

Verotusta omistamiseen

Sosiaalidemokraattien vero-ohjelma on valmistumassa muutaman viikon sisällä. Se siirtäisi puheenjohtaja Rinteen mukaan suomalaista verotusta omistamisen ja pääoman suuntaan eurooppalaiselle tasolle. Esimerkkinä hän mainitsee viiden prosentin lähdeveron institutionaalisille sijoittajille.

– Tämän hallituksen politiikan sisältönä julkisen talouden sopeuttamisessa on ollut leikata opiskelijoilta, työttömiltä, lapsiperheiltä ja eläkeläisiltä sekä koulutuksesta. Samaan aikaan hallitus on antanut verokevennyksiä hyvin toimeentuleville: esimerkiksi metsälahjavähennys ja apteekkarivähennys.

Antti Rinne sanoo hallituksen lisänneen poikkeuksellisella tavalla jännitteitä työmarkkinoilla. Syinä hän mainitsee hallitustunnustelijan esityksen palkattoman työn lisäämisestä, palkanleikkauksen, lomarahan leikkauksen, aktiivimallin ja työttömyysturvan alennukset. Näiden päälle uudet vaatimukset tuntuvat hänestä vaikeilta ymmärtää.

– Miten alle kolmikymppisen perusteettomat määräaikaiset työsopimukset lisäävät työllisyyttä, Rinne kysyy.

Juttua muokattu klo 13.34: Lisätty ensimmäiseen lauseeseen eläkeläisten aseman ohella lapsiperheiden asema.

Lisää aiheesta:

Miljardi euroa vai 300 miljoonaa – Paljonko SDP:n lupaama "vappusatanen" valtiolle maksaa, Antti Rinne?

Lue seuraavaksi