Rovaniemellä tulva haittaa jätevesien käsittelyä

Jätevedenpuhdistamolle tulee liikaa vettä, joten kaikkea sitä ei voida puhdistaa täysin.

Kemijoen vesi valtaa pihapiiriä Rovaniemen Vitikanpäässä. Kuva: Raimo Torikka / Yle

ROVANIEMI Ounas- ja Kemijoen iso tulva on aiheuttanut pulmia Rovaniemen kaupungin jätevesien puhdistukselle. Napapiirin energia ja vesi -yhtiön jätevedenpuhdistamolle Alakorkaloon tulee nyt kolme kertaa enemmän puhdistettavaa vettä kuin tavallisesti.

Osa vedestä joudutaan laskemaan puhdistamolta takaisin luontoon jo mekaanisen ja kemiallisen esikäsittelyn jälkeen, koska vain osa vedestä voidaan ohjata sen jälkeen biologiseen puhdistusprosessiin. Mikäli kaikki vesi ohjattaisiin koko prosessin läpi, vaarantuisi biologisen puhdistamon bakteerikanta ja sitä kautta koko biologinen puhdistusprosessi.

Lisäksi Rovaniemellä on jouduttu sulkemaan jätevesipumppaamoita, ylivuotoventtiileitä, tulvaluukkuja sekä purkuputkia, jotta tulvavesi ei pääse viemäriverkostoon. Lisää pumppaamoita joudutaan mahdollisesti sulkemaan lähipäivinä, kunnes tulva laskee riittävän alas.