Ajokorttiuudistus hämmentää autokouluissa – jatkossa korttia havitteleva voi hankkia oppinsa muualtakin

Ajokorttiaki muuttuu heinäkuun alussa. Silti autokouluissakaan ei vielä tiedetä, mitä uudistus tarkoittaa käytännössä.

ajokortit
Autokoulun oppilas ajoharjoittelussa.
Ajokorttiuudistuksesa pakollinen opetus vähenee huomattavasti, mutta ajotutkinnon merkitys korostuu.Markku Ulander / Lehtikuva

Ajokorttilaki muuttuu perusteellisesti heinäkuun alussa, mutta autokouluissa on edelleen epätietoisuutta, mitä muutokset tarkoittavat käytännössä. Lakiuudistuksen varmistuminen on venynyt, mutta tarkoitus on, että presidentti vahvistaa lain huomenna. Siihen liittyviä asetuksia valmistellaan vielä liikenne- ja viestintäministeriössä.

– Kyselijöitä on ollut, vaikka emme itsekään vielä tarkkaan tiedä, mitä heinäkuun alussa tapahtuu, sanoo joensuulainen autokouluyrittäjä Mikko Nuutinen.

– Epäselvyyksiä on erityisesti siirtymävaiheen käytännöistä. Myöhässähän tässä ollaan, kun uudistuksen voimaantulo on jo niin lähellä, toteaa Joensuun Auto-opiston toimitusjohtaja Marko Käyhkö.

Uusi laki muuttaa perustavanlaatuisesti ajokortin hankkimista. Se pakottaa myös autokoulut muuttamaan toimintaansa. Tähän asti autokoulujen opetus on perustunut opetussuunnitelmaan, mutta siitä luovutaan. Jatkossa opetuksen sisältöjä ei määritellä tarkasti, ja ajokorttia havitteleva voi hankkia tietonsa haluamallaan tavalla muualtakin kuin autokoulun opetuksesta.

Lain selkeä tavoite on, että ajokortin pystyy hankkimaan huomattavasti halvemmalla kuin aikaisemmin. Autokouluyrittäjää tavoite ei luonnollisesti miellytä.

– Itse en usko, että kustannukset muuttuvat kovin paljoa, Mikko Nuutinen sanoo.

Ajokortin voi saada puolta vähemmillä ajotunneilla

Jatkossa autokoulujen tulisi tarjota opiskelijoille entistä yksilöllisempiä ratkaisuja, toivotaan liikenne- ja viestintäministeriöstä.

– Tähän mennessä kaikki ovat edenneet saman suunnitelman mukaan. Nyt autokoulut voivat entistä joustavammin suunnitella tarjoamaansa opetusta ja opetusmenetelmiä opiskelijoiden mukaan, toteaa peruspalveluyksikön johtaja Maija Ahokas liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Uudistuksessa ajo-opetuksen vähimmäismäärä laskee noin puoleen entisestä eli kymmeneen tuntiin. Pakollista teoriakoulutusta liikenneturvallisuuden perusteista on vain neljä tuntia, ja sen lisäksi korttia hankkivan täytyy suorittaa kahdeksan tunnin mittainen riskikoulutus.

Joensuun Auto-opisto on ollut yksi pilottiautokouluista. Siellä opiskelijoille on tarjottu mahdollisuutta opiskella teoriaa verkkokurssilla.

– Kokemukset ovat hyvät. Aiomme käyttää verkko-opintoja myös jatkossa, Marko Käyhkö sanoo.

Kun uusi laki astuu voimaan, pysyvän ajokortin saa kerralla, eikä nykyistä ajokortin kakkos- ja kolmosvaihetta eli harjoitteluvaihetta ja syventävää vaihetta enää vaadita. Ennen lain voimaantuloa ajotutkinnon suorittavat joutuvat käymään kakkos- ja kolmosvaiheet nykyiseen tapaan.

– Lain tarkoitus on keventää ajokorttivaatimuksia. Enää ei tiukasti säädellä lailla, mitä henkilön täytyy suorittaa saadakseen ajokortin, Maija Ahokas sanoo.

Liikenneturvallisuus mietityttää

Autokouluyrittäjä on huolissaan liikenneturvallisuudesta, kun pakollisen opetuksen määrä vähenee huomattavasti.

– Ajokortin vaiheisuus mahdollisti oman ajotaidon analysoinnin yhdessä opettajan kanssa siinä vaiheessa, kun ajokokemusta oli jo karttunut jonkin verran. Nyt tämä mahdollisuus jää pois, Mikko Nuutinen huomauttaa.

Autokoulujen lisäksi ajokorttiuudistus on herättänyt hämmennystä ajokorttia parhaillaan suorittavissa. Vaikka muutokset astuvat voimaan jo reilun kuukauden kuluttua, moni autokoulua parhaillaan käyvä ei ole selvillä, mitä uudistus tarkoittaa omalla kohdalla. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on koonnut sivuilleen ohjeistuksen siirtymäajan käytännöistä.