1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. työttömyysturvan aktiivimalli

Yle sai Suomen suurimman työttömyyskassan laskelmat: Lähes puolet ansiosidonnaista saavista ei täytä aktiivimallin ehtoja

Aktiivimallin raippa näyttää iskevän ansiosidonnaista turvaa nauttiviin yhtä usein kuin Kelan työttömyysetuuksia saaviin.

työttömyysturvan aktiivimalli
jalankulkijoiden varjoja kadulla
Andy Rain / EPA

Yleinen työttömyyskassa YTK eli niin sanottu Loimaan kassa kertoo Ylelle, että sen kautta työttömyysetuuksia saavista 51 prosenttia on tähän mennessä täyttänyt aktiivimallin ehdot.

Vastaavasti 49 prosenttia ei ole osoittanut mallin mukaista aktiivisuutta.

YTK:hon kuuluu yli 400 000 jäsentä ja se on ylivoimaisesti Suomen suurin työttömyyskassa. Sen jäsenistö on melko kattava otos ansiosidonnaista työttömyysturvaa nauttivista suomalaisista.

Aktiivimalli edellyttää työttömiltä työntekoa vähintään 18 tuntia 65 päivän tarkastelujakson aikana tai osallistumista vähintään viiden päivän hyväksyttyihin työ- ja elinkeinopalveluihin. Kolmas vaihtoehto aktiivisuuden osoittamiseen on riittävä määrä yrittäjätuloa.

Jos aktiivisuus ei täyty, etuus alenee 4,65 prosenttia päivärahasta.

YTK:n edunsaajista aktiivisuuden on täyttänyt työllä 62%, TE-palveluilla 35% ja yrittäjyydellä 3% työttömistä.

Sama suhde kuin Kelan työttömillä

YTK:n Ylelle tekemä alustava tarkastelu koskee ajanjaksoa tammikuun alusta toukokuun puoliväliin. Siinä ovat mukana sellaiset noin 25 000 edunsaajaa, joilla 65 päivän tarkastelujakso on tullut täyteen.

– Vaikutusten laskeminen on näin varhain vielä hankalaa ja epävarmaa. Aktiivimallin mekanismia ei vielä tarkkaan tunneta ja tieto on hajallaan, koska kassojen maksujärjestelmiä ei ole luotu tilastointia varten, toteaa YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund.

Kela on aiemmin kertonut (siirryt toiseen palveluun) aktiivimallin vaikutuksista omiin työttömyysturva-asiakkaisiinsa. Myös heistä reilut puolet on ollut aktiivisia ja välttää tukien leikkauksen. Kelan tarkastelussa oli mukana yli 170 000 työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa nauttivaa henkilöä.

Alakohtaiset erot voivat olla suuria

Alustavat tiedot ja laskelmat aktiivimallin seurauksista työttömille antavat viitteitä siitä, että malli kohtelee eri alojen työttömiä eri tavoin.

Palvelualoilla vain alle kolmannes työttömyysturvan saajista joutuu tukileikkausten kohteeksi. Tätä ilmeisesti selittää osa-aikaisten töiden suuri osuus alalla.

Aloilla, joilla osa-aikatyötä on vähemmän, aktiivimalli kurittaa kovemmin.

Korkeasti koulutettujen suuri työttömyyskassa IAET arvioi Talouselämälle (siirryt toiseen palveluun), että vain kolmannes sen edunsaajista täyttää aktiivisuusehdon. Leikkauksen kohteeksi joutuisi siis 67 prosenttia korkeasti koulutetuista työttömistä.

Ylen tietojen mukaan alustavat arviot teollisuuden työttömistä kertovat, että myös heistä selvästi suurin osa joutuu aktiivimallin tukileikkauksen kohteeksi.

Päivitetty klo 16.08.: Lisätty prosenttiosuudet aktiivisuusehdon täyttämisen keinoista.

Lue seuraavaksi