SDP kiristäisi omistamisen verotusta ja keventäisi pienipalkkaisten verotusta

Puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan SDP:n tavoitteena ei ole kokonaisverotuksen kiristäminen.

verotus
Antti Rinne ja Timo Harakka
Antti Rinne ja Timo Harakka esittelivät SDP:n tulevaisuuden verolinjauksia.Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Suurin oppositiopuolue SDP on esitellyt vero-ohjelmansa (siirryt toiseen palveluun), jonka tähtäin on vuodessa 2030.

Puheenjohtaja Antti Rinne linjasi, että veropohjaa tiivistämällä verokannat voidaan pitää matalina. SDP haluaa uudistaa suomalaista verojärjestelmää eurooppalaiseen suuntaan.

– Meidän mallissa omistuksen verotus tulee kiristymään eli pääomatulojen ja omistuksen verottaminen hieman tulee kiristymään ja ansiotulojen verotus saattaa jopa keventyä, Rinne sanoi.

SDP:n vero-ohjelmaan sisältyy erityinen työtulotuki, jolla kannustetaan pienipalkkaisen työn tekemistä. Uudistuksella halutaan keventää palkansaajan veroluonteisten sosiaalivakuutusmaksujen vaikutusta.

Esimerkkilaskelmassa nykyisen työtulovähennyksen laajentaminen negatiiviseksi palkkaveroksi toisi 800 euron kuukausituloilla 30 euroa lisää käteen. Uudistus vähentäisi valtion tuloja 50 miljoonaa euroa vuodessa.

– Kannustin ottaa töitä vastaan sosiaaliturvalta kevenisi huomattavasti, Rinne arvioi.

SDP:n verotyöryhmän puheenjohtaja Timo Harakka poimi vero-ohjelmasta esille kestävän kehityksen arvonlisäveron.

Harakan mukaan arvonlisäverotusta säätelemällä voidaan ohjata kulutusta ja tuotantoa muun muassa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.