Työuupumuksesta johtuvat sairauspoissaolot lisääntyvät

Etenkin päivähoidon työntekijät kärsivät masennusoireista ja työuupumuksesta.

työuupumus

Päivähoidon työntekijöiden työuupumuksesta johtuvat sairauspoissaolot ovat lisääntyneet Kotkassa.

Viime vuonna kaupungin työntekijöiden mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot kasvoivat 52 prosenttia. Eniten masennusoireista ja työuupumuksesta kärsineitä oli varhaiskasvatuksessa ja vanhusten palveluissa.

Kaupungin mukaan pitkään jatkuneet säästöt ovat voineet vaikuttaa mielenterveydestä johtuvien poissaolojen lisääntymiseen.

Myös Kouvolan kaupungin työntekijöillä mielenterveydellisistä syistä johtuvat sairauspoissaolot nousivat viidenneksellä edellisvuoteen verrattuna.