"Monien oppilaiden mielestä se on rangaistus" – monikielisessä Närpiössä peruskoululainen saa jopa 798 tuntia enemmän opetusta kuin muualla

Ylen koulukysely paljasti kuntien välillä suuria eroja perusopetuksen tuntimäärissä.

perusopetus
Opettaja ja oppilaat suomen kielen tunnilla.
Luokanopettaja Janne Lindström sanoo, että Närpiössä peruskoulun oppilaat ovat etuoikeutettuja.Mirva Ekman / Yle

Luokanopettaja Janne Lindström pitää suomen kielen tuntia Stenbackens skolanin 5-luokkalaisille. Valtaosa koulun oppilaista on äidinkieleltään ruotsinkielisiä, mutta joukossa on myös monia maahanmuuttajaoppilaita.

– Minullakin on oppilaita, joiden äidinkieli on bosnian kieli. Äidinkielen lisäksi heidän pitää oppia myös ruotsia, suomea ja englantia. Jos on lahjakkuutta, se on helppoa, mutta jos on vähänkin vaikeuksia, niin kyllä se ottaa aikaa, selvittää Lindström.

Närpiössä monikulttuurisuus on yksi syy siihen, että kaupungissa on haluttu satsata perusopetukseen ja erityisesti kielten opettamiseen.

Ylen tekemän koulukyselyn mukaan Närpiö on esimerkiksi opetustuntien määrässä huipputasoa muihin kuntiin verrattuna.

Närpiö tarjoaa oppilaille 243 vuosiviikkotuntia, kun lakiin kirjattu vähimmäisvaatimus on yli 20 tuntia vähemmän eli 222 vuosiviikkotuntia. Närpiöläislapset istuvat siis peruskoulun penkillä yhdeksän vuoden aikana satoja tunteja pidempään kuin laki minimissään vaatii.

– Vuodesta 2010 lähtien olen ollut täällä, ja heti totesin, että täällä satsataan kouluun ihan oikeasti, toteaa Janne Lindström. Ennen Närpiöön muuttamistaan Lindström toimi rehtorina Espoossa.

Kielet, matematiikka ja liikunta

Oppilaille tarjotaan Närpiössä lisätunteja muun muassa ruotsin ja suomen kielessä, matematiikassa sekä liikunnassa. 9500 asukkaan kaupungissa vain viitisen prosenttia asukkaista on suomenkielisiä.

– Täällä oppilaat kuulevat aika harvoin suomen kieltä, huomauttaa Närpiön kaupungin sivistystoimenjohtaja Åsa Snickars.

Snickarsin mukaan lisäopetusta suomen kielessä tarvitaan, jotta Närpiössä varttuneilla nuorilla on mahdollisuus lähteä opiskelemaan tai asettua asumaan minne tahansa Suomessa.

Kielitaidon merkitys kaupungissa on ymmärretty, mutta yhtä lailla matematiikkaan halutaan satsata ja myös liikuntaan, kertoo Åsa Snickars.

– Nykyään lapset istuvat niin paljon!

Snickarsin mukaan perusopetukseen satsaaminen on ollut Närpiössä tietoinen valinta, jonka takana ovat sekä poliitikot että vanhemmat. Kaupunki on halunnut profiloitua sivistyskaupunkina.

Mahdollisuus oppia enemmän

Janne Lindströmin mukaan Närpiön näkövinkkelistä katsottuna tilanne näyttää oikein hyvältä, mutta valtakunnallisesti ajatellen vähän epäoikeudenmukaiselta.

– Eihän koulu ole silloin tasa-arvoinen, jos toisilla on enemmän tunteja kuin toisilla.

Selvästi vähemmän kuin Närpiössä eli 226 vuosiviikkotuntia on opetusta tarjolla esimerkiksi Teuvalla. Närpiön naapurikunta kuuluu heikoimpien joukkoon Ylen kouluselvityksessä.

Teuvalla luokkien ryhmäkoko ylittyi keskimääräisestä, oppilaita oli paljon yhtä opettajaa kohden ja myös rahaa käytettiin opetukseen muita kuntia vähemmän. Kunnanjohtaja Veli Nummela selittää tulosta osin säästöillä ja tarkan euron politiikalla.

Janne Lindström huomauttaa, että oppiminen ei ole pelkästään tuntimääristä kiinni. Hänen mukaansa siihen vaikuttaa moni muukin asia kuten esimerkiksi opettaja, motivaatio ja koulunkäynnin puitteet. Tuntimäärän merkitystä Lindström ei kuitenkaan väheksy.

– Onhan sinulla etu, jos olet saanut yhdeksän vuoden ajan vaikka kaksi tuntia enemmän opetusta viikossa kuin joku toinen oppilas.

Viggo Bergvik luokassa
Viggo Bergvikin mukaan koulussa on hauskaa, kun saa pelata välitunnilla jalkapalloa. Myös kielten oppiminen kiinnostaa Viggoa.Mirva Ekman / Yle

"Miksi me asutaan just täällä Närpiössä?"

Åsa Snickars arvelee, että närpiöläiskoululaiset eivät tiedosta istuvansa koulun penkillä peruskoulun aikana tunneissa laskien jopa puoli vuotta pitempään kuin monien muiden kuntien koululaiset.

Nopealla laskukaavalla laskettuna närpiöläiset ysiluokkalaiset saisivat kirmata kesälaitumille jo viimeisen lukuvuoden marraskuussa. Silloin tulisi lain edellyttämä tuntimäärä täyteen.

Janne Lindström on paljastanut asian oppilailleen.

– Monien mielestä se on rangaistus ja he kysyvät, että miksi me asutaan just täällä Närpiössä, nauraa Lindström. Hän tunnustaa, että olisi varmaan itse ajatellut kouluaikana samalla tavalla.

– Sitten on niitäkin, jotka ottavat asian tosissaana ja ymmärtävät, että ylimääräiset tunnit ovat hyvä asia.