Evankelis-luterilainen kirkko ei ala vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja

Kirkolliskokouksen perustevaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön edustaja-aloitteeseen, joka käsittelee kirkon avioliittokäsityksen laajentamista myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi. Mietintöön on annettu myös eriävä mielipide.

evankelis-luterilainen kirkko
Homopari kakunkoristeena
AOP

Evankelis-luterilainen kirkko ei ala vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Kirkolliskokous jätti aloitteen asiasta raukeamaan tänään äänin 59–46.

Porvoon piispa Björn Vikström esitti, että aloite ei raukea, vaan se lähetettäisiin piispainkokoukselle jatkovalmistelua varten. Vikströmin ehdotus hävisi äänestyksessä. Hyväksytyksi tuli kirkolliskokousedustaja Arto Antturin ehdotus.

Sen mukaan kirkolliskokous pyytää piispainkokousta edistämään kunnioittavaa keskustelua ja edelleen selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Perustevaliokunta katsoi avioliittokäsitystä koskevassa mietinnössään, että esiin tulleet näkökohdat eivät anna riittäviä perusteluja kirkon nykyisen avioliittokäsityksen laajentamiselle tai muuttamiselle.

Avioliittokäsityksen laajentamista koskevassa keskustelussa käytettiin 73 puheenvuoroa. Aiempaa useammin niissä korostettiin, että on löydettävä yhteisiä ratkaisuja niin, että eri tavoin ajattelevat voivat kokea kirkon omakseen.

Muissa asioissa kirkolliskokous ehdotti Suomen hallitukselle, että se alkaisi valmistella lakia uudesta tietosuojalainsäädännöstä ja digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Laki tietosuojasta täsmentäisi ja täydentäisi yleistä tietosuoja-asetusta.

Voit keskustella aiheesta alla kirjautumalla Yle Tunnuksella. (siirryt toiseen palveluun)